Uppdatering av läget

Publicerad: 2018-06-29 16:42

Arbetet med Källan pågår fortlöpande. Vad har hänt den senaste veckan?

Denna vecka har vi haft en hel del arbete med Källan. Ann-Sofi, byggprojekledare från SAM, har haft arbete varje minut och vi andra vid tillfälle.

I onsdags hade vi Christer Holger på besök och pratade Källan hela dagen. Christer Holger är verksamhetschef på Skapaskolan i Huddinge, och också en mycket kunnig konsult när det gäller bland annat lärmiljöer. I höst inviger han nya Skapaskolan.

Det var fokus på återkoppling kring ritningarna och kort om vad nästa steg blir.

Sammanfattningsvis gick diskussionerna ungefär så här:

Vi (Arkitektlaget) har ritat en bra förskola/skola. Tillsammans satt vi och flyttade gradänger och grupprum och kom fram till bra lösningar. Det vi försökte få till var egentligen fyra kvadrater, eller zoner,  i varje lärmiljö, främst när det gäller skoldelen.

På det viset skapade vi tydliga ytor och stor variation i varje rum. Vi pratade en del om flöden och det känns också som vi fått till det på ett bra sätt.

En stor önskad förändring är att få till så att slöjdsalarna sitter ihop. Det är en utmaning och en punkt är att få rätt på spånsugen från träslöjden.

Framöver planerar vi en inspirationsföreläsning för ledare och kanske förstelärare kring lärmiljöer. I koppling till det också en workshop där man kan vara kreativ och utgå från det som redan finns i verksamheten.

Ett likadant upplägg bör också riktas specifikt mot Källan. Inspiration och starta tänket utifrån de lokaler och förutsättningar vi har idag. Tanken om att skapa ”testmiljöer” under kommande läsår lever kvar och det ska vi arbeta vidare med.

Vi har ett önskemål om att ha en färdig önske- och inköpslista i oktober/november och hoppas att det finns budget kvar då.

I februari åker vi till Skapaskolan och ser hur de har fått till det.

 

I torsdags var ”last responsible minute” för alla rum på ritningen för mer än 1 person. Projektgruppen hade gjort ett stort jobb på onsdagen och torsdagen blev mer en koll på om vi tänkt rätt. Rektor Kina och några pedagoger var på plats för att ge input och det var absolut positiva reaktioner från alla inblandade. Känslan vi hade fått under onsdagen bekräftades och Arkitektlaget har nu bollen i att uppfylla alla önskemål och tankar. Det ska bli otroligt spännande att se ritningarna.

Ann-Sofi hade också fått första utkastet på utemiljön från Edge. Vi granskade och tyckte till kring det. Förhoppningsvis dyker det upp färdiga ritningar på både byggnad och utemiljö här inom kort.

Vår reaktion på det första utkastet var väldigt positiv. Det fanns många kreativa lösningar, mycket grönt, väl utnyttjade ytor och en utemiljö som kändes  genomtänkt och inspirerande. De hade också lyckats skapa ett intressant tema, precis som vi önskat.

Sammantaget var det en känsla av eufori, för mig i alla fall. Det kommer att bli en fantastisk miljö att vistas i och fantastiska förutsättningar för våra barn att utvecklas och bildas.

/Stefan Ahlbäck, projektledare KoU

Kategorier: Uppdatering, utemiljö, lärmiljö

Kommentarer