Uppdatering(3)

Publicerad: 2018-10-16 15:34

Arbetet med Källan går vidare. Ledstjärnan i hela projektet är Barnets bästa. En del i det är som sagt att göra många delaktiga och skapa möjlighet att få uttrycka tankar och åsikter. Barnen och eleverna gör det bland annat genom att skriva post it-lappar som sätts upp på våra info- och delaktighetsväggar. Massor av kloka och inspirerande tankar har kommit in redan nu. Alla post it-lappar tas omhand och är en del av det material som ligger till grund för att fatta kloka, hållbara beslut.

Info- och delaktighetsväggarna kommer finnas under hela processen och förhoppningsvis kommer det fortsätta att flöda in spontana kommentarer, kloka tankar och utvecklande feedback. Se mer i vårt Instagramflöde.

För dig som inte arbetar eller går på enheterna (Marielund, Östra skolan, Blekeskolan) och vill lämna din åsikt eller en tanke. Maila gärna till kallan@ystad.se

/Stefan Ahlbäck, projektledare KoU

Kategorier: Uppdatering, Information, Delaktighet

Kommentarer