Fritid LSS & SoL

Här hittar du vårt aktivitetsblad som innehåller aktiviteter för personer med funktionsvariation med LSS- och SoL beslut i Ystad kommun.

Inom kommunens verksamhet erbjuds fritidsaktiviteter för personer med funktionsvariation. Det är viktigt med en meningsfull fritid där tillgängliga aktiviteter och rekreationsinsatser finns.

Aktivitetsbladet är en samlad information med aktiviteter som ett komplement till samhällets övriga utbud. Aktivitetsbladet innehåller information om mötesplatser och aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer. Programmet ges ut tre gånger per år. Se länk till aktuellt aktivitetsblad i kontaktrutan.

Du kan också få aktuellt aktivitetsblad samt ytterligare information genom att kontakta Fritidsassistent Magnus Lellky. Kontaktuppgifter hittar du längst upp till höger på sidan.

Aktuellt

Detta händer just nu:

Det planeras för lägerverksamhet ute i Bollerup och ansökningsblanketter finns tillgängliga.

 

Som läget är just nu kommer inget nytt aktivitetsblad göras för hösten då covid-19 fortfarande är i fokus, dock hoppas vi kunna anordna mindre aktiviteter för ett maxantal deltagare/gång.

Vi uppdaterar efterhand när förändringar sker och ni kan även bli uppdaterade på vår Facebook sida, Fritid LSS Ystad.

Ta väl hand om er!

 

 

 

Publicerad 2014-01-09, Uppdaterad 2020-10-27

Kontakt

Magnus Lellky
Fritidsassistent
0766 - 074 724

Adress:
Missunnavägen 9
271 80 Ystad

Aktivitetsbladet

Inget nytt aktivitetsblad för våren 2021 pga covid-19.

Lägerverksamhet 2021

Nu finns ansökningsblanketter till lägret 2021 tillgängliga. Läs noggrant igenom allt då det är tydliga restriktioner för sommarens läger.

Läger för personer med Högfungerande Autism/Asperger, 12-20 år, 2021-06-28 – 2021-07-02

Läger för personer med funktionsvariation, 12-20 år, 2021-07-05 – 2021-07-09