Personlig Assistans

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan få personlig assistans om du behöver hjälp med det som kallas grundläggande behov.

Stödet utformas efter dina behov och ges av ett begränsat antal personer i ditt hem.                                                                       

Du väljer själv vem som ska utföra assistansen, genom Ystads kommun, ett privat företag, ett kooperativ eller av dig själv.

Vad kan du få hjälp med av assistenterna?

Personlig assistansInsatserna innebär stöd och omvårdnad och du kan till exempel få hjälp med:

  • Andning
  • Personlig hygien
  • Att äta och dricka
  • Av- och påklädning  
  • Kommunikation med andra
  • Stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning
  • Stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd.

 

Hur ansöker jag om Personlig Assistans?

Ansöka hos kommunen

Du ansöker om insatsen hos en biståndshandläggare på Myndighetsenheten för funktionsvariation om du eller ditt barn behöver hjälp med de grundläggande behoven i mindre än 20 timmar i veckan.

Information om hur du ansöker hittar du på hemsidan Ansöka om insats enligt LSS.

Ansöka hos Försäkringskassan

Du ansöker om assistansersättning hos Försäkringskassan om du eller ditt barn behöver assistans med de grundläggande behoven i mer än 20 timmar i veckan. 

Assistansersättning

Assistansersättningen ansöker du om hos Försäkringskassan. Assistansersättningen ska betala lönen för en personlig assistent.

Med assistansersättningen kan du själv välja om den personliga assistenten ska anställas genom kommunen, ett privat företag, ett kooperativ eller av dig själv.

Mer information på andra webbplatser om Personlig assistans

 

         

Publicerad 2023-11-22

Kontakt

Myndighetsenheten för funktionsvariation

Biståndshandläggare

Telefon: 0411-57 79 20

Telefontid: 08.30-09.30 helgfria vardagar

 

e-post: bistandshandlaggare@ystad.se

 

Hur vi behandlar dina personuppgifter och GDPR

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social- och Omsorgsförvaltningen?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.