Hur söker jag stöd enligt LSS och Socialtjänstlagen?

Du vänder dig till biståndshandläggaren med en skriftlig eller muntlig ansökan. Kontaktuppgifter finns i högra marginalen.

När du kontaktat biståndshandläggaren gör hen en utredning. Utredningen utgår från dina behov, dina egna resurser och önskemål. Ibland behöver biståndshandläggaren få information från andra. Detta kan bara ske om du lämnar ditt medgivande.

Det stöd och den service du kan ha rätt till regleras av dessa lagar:

Publicerad 2013-07-30, Uppdaterad 2021-01-22

Kontakt

Biståndshandläggare

Telefon: 0411-57 79 20

E-post: bistandshandlaggare@ystad.se

 

 

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social omsorg?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.