Styrgrupp och organisation

Styrgrupp

Ledning och styrning av samverkan kring psykisk hälsa i sydöstra Skåne

Uppdragsbeskrivning

Deltagarförteckning
Styrgrupp för samverkan - psykisk hälsa

Mötesantekningar

23 april 2021

26 mars 2021

26 februari 2021

29 januari 2021

22 januari 2020

8 april 2020

20 november 2020

Organisation

Samverkan mellan Region Skåne och sydöstra Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning och barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa.

Ramöverenskommelse, Skåne
Lokal överenskommelse sydöstra Skåne
Organisationsbeskrivning

Publicerad 2019-11-18, Uppdaterad 2021-04-28