Styrgrupp och organisation

Styrgrupp

Ledning och styrning av samverkan kring psykisk hälsa i sydöstra Skåne

Deltagarförteckning

Styrgrupp för samverkan - psykisk hälsa 2024

Minnesantekningar

2024

Minnesanteckningar styrgrupp psykisk hälsa SÖSK 20240405

Minnesanteckningar styrgrupp 9 feb 2024

2023

29 september 2023

23 augusti 2023

16 juni 2023

26 maj 2023

28 april 2023

27 januari 2023

31 mars 2023

2022

16 december 2022

25 november 2022

28 oktober 2022

26 augusti 2022

17 juni 2022

29 april 2022

25 mars 2022

25 februari 2022

28 januari 2022

2021

17 december 2021

29 oktober 2021

24 september 2021

27 augusti 2021

18 juni 2021

28 maj 2021

23 april 2021

26 mars 2021

26 februari 2021

29 januari 2021

Organisation

Samverkan mellan Region Skåne och sydöstra Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning och barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa.

Ramöverenskommelse, Skåne

Publicerad 2022-11-18, Uppdaterad 2024-04-15