Aktuella markanvisningar

Information angående:

  • Ledig detaljplanerad mark för byggnation av småhus, se även Lediga tomter.
  • Markanvisning för bostäder, exploatörer
  • Markförsäljning för industri/handel
  • Framtida exploateringsområden
  • Byggherresamverkan
  • Övrig exploateringsinformation

Bostadsförsörjningsprogram

I Riktlinjer för bostadsförsörjning kan du läsa om var och hur det kan bli aktuellt att bygga i kommunen.

Riktlinjer för bostadsförsörjning


Gå in på Planer och program för att läsa mer om aktuella och pågående detaljplaner, program och översiktlig planering för kommunen.

Publicerad 2019-08-08, Uppdaterad 2019-12-10

Kontakt

Andreas Winborg
Mark- och Exploateringschef
andreas.winborg@ystad.se
0411- 57 70 22


Ida Olofsson
Exploateringsingenjör
ida.olofsson@ystad.se
0411- 57 72 70