Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan användas för att översiktligt reglera markens användning och bebyggelsens omfattning. Bestämmelserna kan vara ett alternativ till detaljplaner för att till exempel bevara det unika landskapet eller värdefulla bebyggelsemiljöer. Områdesbestämmelser är bindande för bygglovsprövningen men ger ingen byggrätt som en detaljplan gör.

I Ystads kommun finns gällande områdesbestämmelser för Hagestads mosseSandskogen och området söder om Österlenvägen med bland annat byarna Hammar, Ingelstorp och Peppinge.

På kartan med gällande områdesbestämmelser kan du zooma in till den fastighet, eller det område, du vill söka på. Det går även att söka genom att skriva in fastighetsnamnet i sökrutan.

 

 

Publicerad 2021-03-21, Uppdaterad 2024-03-21