Fokus på byarna

Fokus på byarna handlar om att, i dialog med byborna, lägga fokus på hur framför allt den fysiska miljön i byarna kan utvecklas. Syftet är att titta på vilka åtgärder som kan göras i byarna för att öka attraktiviteten, trivseln, tillgängligheten m m.

Samhällsbyggnadsbidraget

Nu är det dags att lämna in era ansökningar om samhällsbyggnadsbidraget inför fördelning av de medel som finns avsatta år 2022. Önskemål kan lämnas in av byalag i kommunen. Blanketten ska lämnas in senast den 6 mars 2022.

Efter sju års arbete med Fokus på byarna pausas nu den dialogprocessen och istället har kommunfullmäktige avsatt investeringsmedel för landsbygdsutveckling.

Samhällsbyggnadsbidraget som testades under föregående år kommer att fortsätta under detta året. Samhällsbyggnadsbidraget innebär att byarna kan lämna in önskemål om åtgärder i byarna som kan utföras på mark som byn eller byborna har rådighet över. Utförandet av åtgärden sköts av byalaget. Åtgärden ska bidra till ökad trivsel och försköning och vara till nytta för många personer.

Här hittar du blanketten för 2022

 

Fokusprogram

Arbetet med Fokus på byarna består av tre delar: Arbete med årets by, önskemål om byåtgärder och genomförande av åtgärderna. Mellan 2014-2019 har åtgärder beviljats i 16 av kommunens byar utifrån ansökningar från byalagen och utifrån val av årets by (se nedan).

Det genomförs tre byträffar i den by som blir vald till Årets by. Vid träffarna deltar representanter från byalaget och andra som bor i byn, tillsammans med representanter från kommunen. Dialogen sammanfattas slutligen i ett fokusprogram för varje by. Fokusprogrammet ska bland annat redovisa förslag på åtgärder som kommit fram i dialogen, om de är möjliga att genomföra, vad de i så fall kostar, vem som har ansvar för dem och när i tiden de kan genomföras. Arbetet leds av Stadsbyggnadsavdelningen på Ystads kommun.

I den här länken: Projektbeskrivning kan du läsa mer om upplägget och bakgrunden till projektet.

Har du frågor och funderingar kan du kontakta projektledare Sofie Larsson på mejl sofie.larsson@ystad.se

 
Publicerad 2018-10-16, Uppdaterad 2022-02-03