Fokus på byarna

Fokus på byarna handlar om att, i dialog med byborna, lägga fokus på hur framför allt den fysiska miljön i byarna kan utvecklas. Syftet är att titta på vilka åtgärder som kan göras i byarna för att öka attraktiviteten, trivseln, tillgängligheten m m.

Arbetet med Fokus på byarna består av tre delar: Arbete med årets by, önskemål om byåtgärder och genomförande av åtgärderna. Mellan 2014-2019 har åtgärder beviljats i 16 av kommunens byar utifrån ansökningar från byalagen och utifrån val av årets by (se nedan).

Det genomförs tre byträffar i den by som blir vald till Årets by. Vid träffarna deltar representanter från byalaget och andra som bor i byn, tillsammans med representanter från kommunen. Dialogen sammanfattas slutligen i ett fokusprogram för varje by. Fokusprogrammet ska bland annat redovisa förslag på åtgärder som kommit fram i dialogen, om de är möjliga att genomföra, vad de i så fall kostar, vem som har ansvar för dem och när i tiden de kan genomföras. Arbetet leds av Stadsbyggnadsavdelningen på Ystads kommun.

I den här länken: Projektbeskrivning kan du läsa mer om upplägget och bakgrunden till projektet.

Har du frågor och funderingar kan du kontakta projektledare Erik Hellberg på mejl erik.hellberg@ystad.se

Video: Byträff 4 fokus Sjörup, Vallösa och Rynge

Rådande omständigheter medför att vi tyvärr inte kan arrangera ett fysiskt möte för den fjärde byträffen med Sjörup, Vallösa och Rynge. Istället finns en förinspelad presentation av förslaget till utveckling av idrottsplatsen. Att utveckla idrottsplatsen till mötesplats för byarna anges som den prioriterade åtgärden i fokusprogrammet för byarna. Läs mer om dialogprocessen som förslaget bygger på i fokusprogrammet nedan.

Ta del av förslaget och hör av er med era synpunkter till oss senast den 15 januari:

Erik Hellberg, planarkitekt – erik.hellberg@ystad.se

Therese Waldehov, landskapsarkitekt – therese.waldehov@ystad.se

Johan Nilsson, byggprojektledare – johan.nilsson@ystad.se

Publicerad 2018-10-16, Uppdaterad 2020-12-17