Fokus på byarna

I dialog med byborna läggs fokus på hur framför allt den fysiska miljön i byarna kan utvecklas. Syftet är att titta på vilka åtgärder som kan göras för att bland annat öka attraktiviteten, trivseln och tillgängligheten.

Samhällsbyggnadsbidraget

Sedan 2020 har Samhällsbyggnadsnämnden avsatt medel för ett samhällsbyggnadsbidrag.

Samhällsbyggnadsbidraget innebär att byalagen kan lämna in önskemål om åtgärder som kan utföras på mark som byn eller byborna har rådighet över. Åtgärderna kan inte utföras på kommunal mark. Utförandet av åtgärden sköts av byalaget. Åtgärden ska bidra till ökad trivsel och försköning och vara till nytta för många personer. 

Läs mer om Samhällsbyggnadsbidraget här: Ystads kommuns Samhällsbyggnadsbidrag

Fokusprogram

Arbetet med Fokus på byarna består av tre delar: Arbete med årets by, önskemål om byåtgärder och genomförande av åtgärderna. Mellan 2014-2019 beviljades åtgärder i 16 av kommunens byar, utifrån ansökningar från byalagen och utifrån val av årets by (se nedan).

Det genomförs tre byträffar i den by som blir vald till Årets by. Vid träffarna deltar representanter från byalaget och andra som bor i byn, tillsammans med representanter från kommunen. Dialogen sammanfattas slutligen i ett fokusprogram för varje by. Fokusprogrammet ska bland annat redovisa förslag på åtgärder som kommit fram i dialogen, om de är möjliga att genomföra, vad de i så fall kostar, vem som har ansvar för dem och när i tiden de kan genomföras. Arbetet leds av Stadsbyggnadsavdelningen på Ystads kommun.

I den här länken: Projektbeskrivning kan du läsa mer om upplägget och bakgrunden till projektet.

Har du frågor och funderingar kan du mejla oss på sam@ystad.se

 
Publicerad 2018-10-16, Uppdaterad 2023-09-22