Gestaltningsprogram

Programmet för Västra Sjöstaden antogs av kommunfullmäktige i oktober 2002 och kan laddas ner via länk på den här sidan.

Bild, Illustration över Västra Sjöstaden

Gestaltningsprogrammets syfte är att:

  • Illustrera och tydliggöra planens strukturella intentioner så att dess idéer och avsikter kan förverkligas

  • Beskriva och konkretisera planens idémässiga gestaltning

  • Beskriva principerna för stadsrummets och bebyggelsens utformning

  • Lägga fast riktlinjer för användning av material, färger, vegetation, belysning och andra element som ger staden, stadsrummet och bebyggelsen önskad karaktär
Publicerad 2021-11-28, Uppdaterad 2023-05-05

Kontakt

Samhällsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad