10552612-question-mark-on-scattered-papers.jpg

Vanliga frågor om vatten


Dricksvattnet i Ystads kommun håller just nu 8 dh (tyska grader), vilket innebär att vattnet är medelhårt.

Om du bor i lägenhet ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Du som bor i egen fastighet ska först kontrollera om det finns en vattenläcka inne på fastigheten. Om ingenting är fel i din fastighet så kan du kolla om det är några planerade vattenavstängningar i ditt område. Om det inte är så kontakta va-enheten.

Du som bor i lägenhet ska i första hand kontakta din hyresvärd. Du som bor i egen fastighet och inte tar vatten från egen brunn kontaktar va-enheten.

Vid fel på va-ledningar inom tomtmark kontakta i första hand en rörläggare. Om du upptäcker något fel på va-ledningar utanför tomtgräns kontakta va-enheten.

Kontakta en rörläggare, för att åtgärda de akuta problemen och gör samtidigt en anmälan till ditt försäkringsbolag. Om du misstänker att översvämningen beror på brister i det allmänna ledningsnätet, kontakta genast va-enheten. Läs mer

Mjölkvit färg beror på små luftbubblor i vattnet och är helt ofarligt. De kan bildas då trycket sjunker då vattnet tappas ur ledningen eller genom att luft blandas in i vattenstrålen i kranen. Om man fyller ett glas med vatten och låter det stå någon minut så flyter bubblorna upp till ytan och vattnet klarnar.

Nej det bör man inte. Det är bara kallvatten som klassas som livsmedel och måste klara de gränsvärden för dricksvatten som är uppsatta av Livsmedelsverket, det genomgår därför regelbunden provning och kontroll. Varmvatten däremot kontrolleras inte och bör därför inte användas som dryck eller i matlagning. Ibland innehåller varmvatten höga halter av bakterier och koppar.

För kontroll så spola bara i kallvattenkranen och stäng om möjligt kranen på inkommande fjärrvärmeledning. Om vattnet inte blir rent efter spolningen kontakta då va-enheten. Om vattnet blir rent igen efter detta så är er värmeväxlare trasig, kontakta då Ystad Energi.

Upptäcker du att det finns råttor i det kommunala spillvattennätet ansvarar va-enheten för bekämpning av dessa vid behov. Vi samarbetar med Anticimex.

Biltvätt ska ske vid anläggning med bra reningsutrustning. För biltvätt i liten omfattning kan tvätt också ske på plats där avloppsvattnet kan infiltrera, till exempel på grusad plan eller gräsmatta. Tvätta inte bilen på gatan eller ytor där vattnet rinner orenat via dagvattenbrunnar till vattendrag.

Toaletten är avsedd enbart för avföring, urin och toalettpapper. I hushållets övriga avlopp får man spola ner normalt tvätt- och diskvatten. Spola inte ned följande: kemikalier (bensin, lacknafta, målarfärg, fotokemikalier, bekämpningsmedel etc.), kvicksilver, mediciner, fett och oljor, fasta föremål (tops, bindor, tamponger etc.)


Publicerad 2022-02-17, Uppdaterad 2024-04-05