Sammanträdesplan

Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sammanträder i Nya Rådhuset vid Österportstorg.

Kommunfullmäktige sammanträder tredje torsdagen varje månad (utom i juli) i Gamla Rådhuset vid Stortorget. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och börjar vanligtvis klockan 18.00 utom budgetsammanträdet i juni som börjar tidigare på eftermiddagen.

Kommunfullmäktiges möten sänds på internet och kan ses live och i efterhand.

Sammanträdesdagar under 2018 i Ystads kommun

 

KF

18:00

KS

09:00

KSAU

08:30

BUN

14:00

GN

09:00

KN

14:00

SN

13:15

SAM

10:00

MYN

13:00

VN

09:00

 

 

Januari

18

24

10

25

26

 

18

23

23

19

Februari

15

21

7

22

23

14

15

14

20

 

Mars

15

21

7

22

23

20 ***)

15

14

20

23

April

19

25

11

26

27

18

19

18

17

 

Maj

17

23

9

24

25

16

17

16

22

25

Juni

14*)

20

5

21

21

 

19

13

19

 

Juli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusti

16

22

8

28

31

 

16

15

21

 

September

20

26

5

27

28

19

20

19

25

9, 12

Oktober

25

31

10

25

26

17 ***)

18

17

23

 

November

15

21

7

22

23

20

29

14

20

 

December

6, 20**)

19

5

20

21

 12

13

12

11

 

 

*) kl. 13:00, **) kl.16:00, ***) avvikande klockslag                Ändringar kan förekomma under året


KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
KSAU = Kommunstyrelsens arbetsutskott
BUN = Barn- och Utbildningsnämnden
GN = Gymnasienämnden
KN = Kulturnämnden
SN = Socialnämnden
SAM = Samhällsbyggnadsnämnden
MYN = Myndighetsnämnden
VN = Valnämnden


För ytterligare information ta kontakt med Åsa Björkman Holmberg, telefon 0411-57 71 50 eller kommunen@ystad.se

Publicerad 2014-01-15, Uppdaterad 2018-09-27