7132328-business-meeting-with-work-on-contract.jpg

Sammanträdesplan

Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sammanträder i Nya Rådhuset vid Österportstorg.

Kommunfullmäktige sammanträder tredje torsdagen varje månad (utom i juli) i Gamla Rådhuset vid Stortorget. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och börjar vanligtvis klockan 18.00 utom budgetsammanträdet i juni som börjar tidigare på eftermiddagen.

Kommunfullmäktiges möten sänds på internet och kan ses live och i efterhand.

Sammanträdesdagar under 2022 i Ystads kommun

 

Kf

18:00

Ks

09:00

KsAu

08:30

BUN

13:30

GN

09:00

KN

09:00

SN

10:30

SAM

10:00

MYN

13:00

VN

09:00

Januari

20

26

12

27

28

 

27

19

18

 

Februari

17

16

9

17 *5)

25

16

24

15

15

4

Mars

17

23

9

24

25

16

24

16

15

 

April

21

27

13

28

29

20

28

20

19

8

Maj

19

25

11

24

20

18

24

18

17

 

Juni

16 *3)

22

8

21

17

15

30

15

21

3

Juli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusti

18

24

10

25

26

 

25

17

18

22

September

22 *1)

28

14

29

30

21

29

21

20

5,14

Oktober

20 *2)

26

12

27

28

19

27

19

18

 

November

17

30

9

24

25

16

24

16

15

 

December

1,15 *4)

21

7

20

16

14

15

14

13

 

*1) "Gamla" fullmäktige
*2) Ny mandatperiod
*3) 16 juni kl. 18.00
*4) 15 december kl. 16:00
*5) 17 februari kl. 09.00

Förändringar i planen kan ske under året.


KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
KSAU = Kommunstyrelsens arbetsutskott
BUN = Barn- och Utbildningsnämnden
GN = Gymnasienämnden
KN = Kulturnämnden
SN = Socialnämnden
SAM = Samhällsbyggnadsnämnden
MYN = Myndighetsnämnden
VN = Valnämnden


För ytterligare information ta kontakt med Åsa Björkman Holmberg, telefon 0411-57 71 50 eller kommunen@ystad.se

Publicerad 2014-01-15, Uppdaterad 2022-06-10