Sammanträdesplan

Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sammanträder i Nya Rådhuset vid Österportstorg.

Kommunfullmäktige sammanträder tredje torsdagen varje månad (utom i juli) i Gamla Rådhuset vid Stortorget. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och börjar vanligtvis klockan 18.00 utom budgetsammanträdet i juni som börjar tidigare på eftermiddagen.

Kommunfullmäktiges möten sänds på internet och kan ses live och i efterhand.

Sammanträdesdagar under 2019 i Ystads kommun

 

KF

18:00

KS

09:00

KSAU

08:30

BUN

14:00

GN

09:00

KN

14:00

SN

13:15

SAM

10:00

MYN

13:00

VN

09:00

Januari

17

9, 30

9

24

25

 

2(4), 24

23

22

 

Februari

14

27

13

28

22

6

21

14

19

 

Mars

14

27

13

21

22

se ant(5)

21

20

19

 

April

17(1)

24

10

25

17

24

17

17

16

 

Maj

16

29

15

23

24

22

23

22

21

29

Juni

13(2)

19

5

13

13

 

13

12

19

 

Juli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusti

22

28

14

22

23

 

22

21

20

 

September

19

25

11

19

20

18

19

18

24

 

Oktober

17

30

16

24

25

16(6)

24

23

22

 

November

21

27

13

21

22

20

21

20

19

 

December

19(3)

18

4

12

13

18

12

11

10

 

(1) onsdag, (2) kl. 13:00, (3) kl. 16:00, (4) kl. 08:30, (5) 6-8 internat, (6) kl. 09:30

Ändringar kan förekomma under året


KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
KSAU = Kommunstyrelsens arbetsutskott
BUN = Barn- och Utbildningsnämnden
GN = Gymnasienämnden
KN = Kulturnämnden
SN = Socialnämnden
SAM = Samhällsbyggnadsnämnden
MYN = Myndighetsnämnden
VN = Valnämnden


För ytterligare information ta kontakt med Åsa Björkman Holmberg, telefon 0411-57 71 50 eller kommunen@ystad.se

Publicerad 2014-01-15, Uppdaterad 2019-05-20