7132328-business-meeting-with-work-on-contract.jpg

Sammanträdesplan

Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sammanträder i Nya Rådhuset vid Österportstorg.

Kommunfullmäktige sammanträder tredje torsdagen varje månad (utom i juli) i Gamla Rådhuset vid Stortorget. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och börjar vanligtvis klockan 18.00 utom budgetsammanträdet i juni som börjar tidigare på eftermiddagen.

Kommunfullmäktiges möten sänds på internet och kan ses live och i efterhand.

Sammanträdesdagar under 2021 i Ystads kommun

 

KF

18:00

KS

09:00

KSAU

08:30

BUN

13:30

GN

09:00

KN

09:00

SN

13:00

SAM

10:00

MYN

13:00

VN

09:00

Januari

21

27

13

28

29

 

28

20

19

15

Februari

18

24

10

18*)

26

17**)

25

17

16

 

Mars

18

31

10

25

26

17

25

17

16

 

April

22

28

14

22*)

23

21

29

21

20

 

Maj

20

26

12

27

28

19

27

19

18

 

Juni

17***)

23

9

24

18

 

 

16

22

 

Juli

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Augusti

19

25

11

26

27

 

26

18

19

 

September

23

29

15

23*)

24

22

23

22

21

 

Oktober

21

27

13

28

29

20**)

28

20

19

 

November

18

24

10

25

26

17

25

17

16

 

December

16

22

8

21

17

15

16

15

14

 

*) kl. 09:00
**) helgdag
***) kl. 13:00

Ändringar kan förekomma under året.


KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
KSAU = Kommunstyrelsens arbetsutskott
BUN = Barn- och Utbildningsnämnden
GN = Gymnasienämnden
KN = Kulturnämnden
SN = Socialnämnden
SAM = Samhällsbyggnadsnämnden
MYN = Myndighetsnämnden
VN = Valnämnden


För ytterligare information ta kontakt med Åsa Björkman Holmberg, telefon 0411-57 71 50 eller kommunen@ystad.se

Publicerad 2014-01-15, Uppdaterad 2021-01-13