7132328-business-meeting-with-work-on-contract.jpg

Sammanträdesplan

Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sammanträder i Nya Rådhuset vid Österportstorg.


Kommunfullmäktige sammanträder tredje torsdagen varje månad (utom i juli) i Gamla Rådhuset vid Stortorget. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och börjar vanligtvis klockan 18.00.

Kommunfullmäktiges möten sänds på internet och kan ses live och i efterhand.

Sammanträdesdagar under 2023 i Ystads kommun

 

Kf

18:00

Ks

09:00

KsAu

08:30

BUN

13:30

GN

09:00

KoF

09:00

SN

10:30

SAM

10:00

MYN

13:00

VN

09:00

Januari

19

11 och 25

11 *1)

26

27

18

2  kl. 10.00 och 26

18

24

 

Februari

16

27

8

23

24

15

23

15

21

 

Mars

16

29

8

30

31

15

30

15

21

 

April

20

26

12

27

28

19

27

19

18

 

Maj

25

31

10

25

26

17

25

17

16

 

Juni

15

21

7

29

16

14

29

14

20

 

Juli

 

 

 

   

 

 

 

   

Augusti

24

30

16

31

25

 

31

23

22

 

September

21

27

13

28

29

20

25

20

19

15

Oktober

19

25

11

26

27

18

26

18

17

 

November

23  kl. 13.00

29

15

30

24

22

30

22

14

17

December

14  kl. 16.00

20

6

18

15

13

12

13

12

 

*) efter Ks sammanträde

Förändringar i planen kan ske under året.

KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
KSAU = Kommunstyrelsens arbetsutskott
BUN = Barn- och Utbildningsnämnden
GN = Gymnasienämnden
KoF = Kultur- och fritidsnämnden
SN = Socialnämnden
SAM = Samhällsbyggnadsnämnden
MYN = Myndighetsnämnden
VN = Valnämnden


För ytterligare information ta kontakt med Åsa Björkman Holmberg, telefon 0411-57 71 50 eller kommunen@ystad.se

 

 

Publicerad 2014-01-15, Uppdaterad 2023-03-13