Ystads kommun i sociala medier

Håll dig uppdaterad om Ystad!

 

Det här är några av Ystads kommuns konton i sociala medier idag:
En komplett förteckning ser du i listan i faktarutorna.

Ystads kommuns sida på Facebook. Klicka för att öppna!

 


Ystads kommuns kanal på YouTubeYstads kommuns kanaler på YouTube
youtube.com/user/ystadweb
youtube.com/user/ystadgymnasium

 

 

 

Ystad på Instagram

 

Ystad på Instagram:

instagram.com/ystadskommun
instagram.com/ystadsbibliotek

 

 

 

Publicerad 2021-12-11, Uppdaterad 2024-01-29

Konton i sociala medier

Här hittar du oss i olika sociala medier.

Våra riktlinjer

I Ystads kommun har Kommunstyrelsen reglerat under vilka förutsättningar sociala medier som representerar kommunen kan användas i dokumentet Riktlinjer för sociala medier i Ystads kommun som finns på intranätet.

För medarbetare i Ystads kommun gäller att start av ett konto i sociala medier i tjänsten ska förankras hos närmsta chef och prövas efter en ansökan till kommunens kommunikationsenhet. Ansökan görs i vår interna e-tjänsteportal.

Ystads kommuns konton i sociala medier

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, rekommenderar att kommuner öppet redovisar sitt engagemang i sociala medier. Nedan finns våra konton listade.