Historiska kartor

1753. Stadskarta. Baltzar Weduvar

1753. Stadskarta. Baltzar Weduvar

 

1883 (1753). Kopierad och renoverad stadskarta. Frans Oscar Öhrström (Baltzar Weduvar)

1883 (1753). Kopierad och renoverad stadskarta. Frans Oscar Öhrström (Baltzar Weduvar)

 

1793. Stadskarta. Georg Henric Bæijer

1793. Stadskarta. Georg Henric Bæijer

 

1843. Stadskarta. Osignerad (ägs av Ystads Kulturhistoriska Förening)

1843. Stadskarta. Osignerad (ägs av Ystads Kulturhistoriska Förening)

 

1853. Stadsplaneringskarta. Gustaf Ljunggren

1853. Stadsplaneringskarta. Gustaf Ljunggren

 

1857. Inventering av inägorna. L. W. Strandberg

1857. Inventering av inägorna. L. W. Strandberg

 

1876. Stadsplan. Frans Oscar Öhrström (ägs av Ystads Kulturhistoriska Förening)

1876. Stadsplan. Frans Oscar Öhrström (ägs av Ystads Kulturhistoriska Förening)

 

1876 Öhrström, utbyggnadskarta

1876. Utbyggnadskarta. Frans Oscar Öhrström

 

1876 plankarta, Öhrström

1876. Plankarta. Frans Oscar Öhrström

 

1900 Planeringskarta för Sandskogen, villor och bordsplatser. Frans Theodor Öhrström.

1900. Planeringskarta för Sandskogen, villor och bordsplatser. Frans Theodor Öhrström

 

1905 planändringskarta, Anders Nilsson

1905. Planändringskarta. Anders Nilsson

 

1916. Plankarta. Julius Maardh

1916. Plankarta. Julius Maardh

 

1923. Plankarta. Carl. G. Carlson

1923. Plankarta. Carl. G. Carlson

 

1930. Bevarandeplan. Nils Gösta Sandblad

1930. Bevarandeplan. Nils Gösta Sandblad

 

1940, reviderad 1946. Planeringskarta för Sandskogen. Josef Tånnander

1940, reviderad 1946. Planeringskarta för Sandskogen. Josef Tånnander

 

1949 stadskarta, Sture Persson

1949. Stadskarta. Sture Persson

 

1962. Översiktskarta. Stadsingenjörskontoret

1962. Översiktskarta. Stadsingenjörskontoret

 

1975. Översiktskarta. Stadsingenjörskontoret

1975. Översiktskarta. Stadsingenjörskontoret

 

1990. Översiktskarta. Byggnadskontoret, Ystad

1990. Översiktskarta. Byggnadskontoret, Ystad

 

2015. Översiktskarta. Stadsbyggnad, Plan och GIS

2015. Översiktskarta. Stadsbyggnad, Plan och GIS

 

översiktskarta Ystad 2019

2019. Översiktskarta. Stadsbyggnad, Plan och GIS

Publicerad 2022-05-29, Uppdaterad 2023-09-01