Vi som jobbar här

Lolita Persson
Förvaltningschef/tf museichef
Tfn: 0411-577375
lolita.persson(at)ystad.se

 

Henrik Axrud
Receptionist
Tfn:0761-270852
henrik.axrud(at)ystad.se

 

Ingela Bergils
Föremålsantikvarie
Tfn: 0411-577717
ingela.bergils(at)ystad.se

 

Pär Bjelvehammar (Tjänstledig)
Intendent
Tfn: 0411-577302
par.bjelvehammar(at)ystad.se

 

Angelica Bondesson
Pedagog
Tfn: 0709-477605
angelica.bondesson(at)ystad.se

 

Kristina Bäckwall
Museikoordinator/Charlotte Berlins museum
Tfn: 0411-577614
kristina.backwall(at)ystad.se

 

Lucas Gölén
Museifotograf
Tfn: 0411-577772
lucas.golen(at)ystad.se

Elisabeth Jeansson
Museikoordinator/Utställningar & Marknadsföring
Tfn: 0709-477495
elisabeth.jeansson(at)ystad.se

 

Annika Jönsson
Museikoordinator/Program &
YF - Ystads Kulturhistoriska Förening
Tfn: 0411-577655
annika.a.jonsson(at)ystad.se

 

Nils Kvist
Museitekniker
Tfn: 0411-577243
nils.kvist(at)ystad.se

 

Hanna Permbo
Museikoordinator/Butik
Tfn: 0411-577168
hanna.permbo(at)ystad.se

 

Mats Stellgren
Museiassistent
0411-577286
mats.stellgren(at)ystad.se

 

Tina Westergren
Intendent
0730-780267
tina.westergren(at)ystad.se

 

Carl Johan Wirsell
Museitekniker
Tfn: 072-5401879
carljohan.wirsell(at)ystad.se

 

 Publicerad 2013-09-13, Uppdaterad 2022-11-14