Brandt_PPYSTAD_581.jpg

Stadsutveckling

Ystad har en levande stadskärna. Tillsammans med Ystad i Centrum arbetar vi för att skapa förutsättningar för de som bor, verkar och besökar Ystad året runt.

Tillsammans utvecklar vi Ystad och stärker vårt varumärke

Ystad i Centrum

Ystad i Centrum består av medlemmar i form av handlare, Ystads kommun och fastighetsägare.

Hjärtat i Ystad

I samarbete mellan Ystads kommun och Ystad i centrum, har Anna Bäckstrand rekryterats till tjänsten som processledare för ”Hjärtat i Ystad”.

Tjänsten innebär att hålla ihop de samverkansprocesser som nu inleds och som berör såväl olika verksamheter inom kommunen som näringsidkare och fastighetsägare i centrala Ystad.

Processen finansieras av Ystads kommun. Anställningen ligger hos Ystad i centrum. Anna finns på plats från och med augusti 2021.

Stadsmiljögruppen

Stadsmiljögruppen är tillsatt av Kommunstyrelsen som stöd för nämnderna i olika beslut som påverkar Ystads stadsmiljö. Här arbetar man tvärkommunalt med bland annat stadsmiljöprogram, torghandelsstadgar, offentliga utsmyckningar, försköning av gator, torg och grönområden. Gruppen består av olika interna kompetenser som ser möjligheter och lösningar från olika synvinklar och användarperspektiv.

Just nu är exempelvis Stortorget och Fritidsparken aktuella områden.

 

Publicerad 2021-06-28, Uppdaterad 2021-10-04