Massa_hallbarhet_facebook_2.jpg

Hållbarhet och nya affärer

Den 26/11 2019 var det dags för "Hållbarhet och nya affärer" och i Ystad Arena samlades 120 deltagare och drygt 60 representerade företag och organisationer.

Klockan halv nio minglade ca 120 företagare i Ystad Arena under temat "hållbarhet och nya affärer"

På plats bakom vart och ett av de 17 globala målen fanns ett lokalt företag representerat för att visualisera affärskopplingen till respektiva mål.

Förmiddagen inriktade sig mot näringsliv och organisationer oberoende av hur mycket eller lite man arbetar med de globala målen. Faktum är att många företag i vår region arbetar redan med hållbarhet integrerat i sin verksamhetsutveckling medvetet eller omedvetet.

Genom att visa upp goda exempel från det lokala näringslivet får man en inblick i vilken fantastisk region vi bor och verkar i.

Moderator för dagen var Andreas Narsell och efter en kort stund av mingel bland deltagare och utställare så var det dags för dagens första talare, Tina Robertsson, Director Sustainable Performance, The Absolut Company, Pernod Ricard.

Trots ett välkänt varumärke vet få om att vodkan produceras på en enda plats, i ett av världens mest energieffektiva och klimatsmarta destillerier, i skånska Åhus. Produktuonen har varit lokal och byggts upp kring en produktionsfilosofi kallad "One Sourse, One Community"

Direkt efter Tina tog Christoffer Enander, affärsutvecklare på Sparbanken Syd över mikrofonen. Christoffer lyfte blicken mot fonder och pensionssparande som en viktig skillnad i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Avslutningsvis delade Christoffer med sig av lite trendspaning när det gäller bilindustrin och energisektorn.

Sedan var det dags för mingel. Sorlet var högt och nya kontakter knöts. Efter ca 45 minuter var det dags att lyssna till dagens sista talare, Oscar Hugoson, vice vd på Scanfill. Scanfill är en del av Polykemi group.

Oscar pratade om att framtiden behöver det de redan har. Plast, en produkt som är både hatad, älskad, debatterad och med enorma möjligheter. Oscar berättade om hur Polykemi Group arbetar för att ligga i framkant när det gäller forskning och ligga steget före när det gäller efterfrågan av hållbart material.

Dagen avslutades med lite inspel av Johan Österberg, Marknad & Näringslivschef samt Calle Rasmusson, Incubator C som lyfte vikten av att få in kalkylen kopplat till hållbarhetsmålen i sin tillväxtplan.

Lotte Nilsson, företagslots och processledare i arbetet med konceptet "FNs hållbarhetsmål -ett smörgåsbord för nya affärer" summerade dagen och berättade att denna mässa är tänkt att bli ett årligt återkommande arrangemang. Tanken med det är att utvärdera året som gått och titta på det som ligger framför oss. Att visionen är att man som företagare har som målsättning att det är hit man vill komma varje år, för att vara en del av smörgåsbordet för nya affärer.

Lotte avslöjade också att vi på Marknad & Näringsliv under våren kommer att ta fram en vägledning för de fyra kommungemensamma arrangemangen som gjorts under 2018-2019 och som därmed kommer att kunna spridas och användas av organisationer, företag och kommuner runt om i Sverige. Vägledningen kommer att tas fram med stöd av Sparbanken Syds stiftelse.

Jörgen Reiman Eihle, verksamhetsutvecklare på Tillväxt Syd avslöjade att nästa år kommer vi att kora årets Framtidssäkrare. Mer information om vad priset innebär och kriterierna för pristagaren kommer att publiceras på Tillväxt Syds hemsida.

Avslutningsvis delades vars en Target Finders ut. En "karta" över de 17 globala målen och dess delmål, detta för att man som företag eller organisation ska kunna implementera de globala målen i sina tillväxtplaner på ett visuellt och struktuerat sätt.

Vi vill säga ett stort TACK till alla som var på plats idag. Tillsammans skapar vi ett skyltfönster mot resten av Sverige! TACK!!!

En sammanfattning av dagen ser du i filmen nedan:

 

Publicerad 2021-06-26, Uppdaterad 2023-08-18

Smörgåsbord för nya affärer

Du som besökare och de lokala utställare som finns på plats för att visualisera affärer och affärsutveckling kopplat till de globala målen är alla en del i ett smörgåsbord för nya affärer! Dax att nätverka!

Mål nr 1
Ingen fattigdom: Sparbanken Syd

Mål nr 2
Ingen hunger: Norogard

Mål nr 3
God hälsa: Ystads IF

Mål nr 4
God utbildning: Michelsens bil

Mål nr 5
Jämställdhet: Ystads Saltsjöbad (ESS Group)

Mål nr 6
Rent vatten och sanitet: BilBengtsson

Mål nr 7
Hållbar energi för alla: Ystad Energi

Mål nr 8
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt:
DC Syd

Mål nr 9
Hållbar industri och infrastruktur: WME Mechanics

Mål nr 10
Minskad ojämlikhet: Fogarolli

Mål nr 11
Hållbara städer och samhällen:
Allbäck Linoljeprodukter

Mål nr 12
Hållbar konsumtion: Printprofil

Mål nr 13
Bekämpa klimatförändringarna: Skånefrö

Mål nr 14
Hav och marina resurser: P:dyk

Mål nr 15
Ekosystem och biologisk mångfald: Marsvinsholm

Mål nr 16
Fredliga och inkluderande samhällen: Polykemi Group

Mål nr 17
Genomförande och partnerskap: Bring

Övriga utställare
Samordnad varudistribution utifrån ett näringslivsperspektiv

Syfte och mål

Denna förmiddag vill vi visualisera affärer och affärsutveckling vid varje hållbarhetsmål, det är långt ifrån alla som känner till målen och har inte sett affärsmöjligheter kopplat till dem tidigare. Möt lokala företagare bakom varje hållbarhetsmål och förstå kopplingen till affärer och vad de globala målen kan innebära för ditt företag. Förmiddagen riktar sig mot företag & organisationer.

Arrangemanget blir en årsavstämning för vårt arbeta under paraplyet "FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer". Under förmiddagen kan vi inspireras, skapa fler kontakter och nya affärer inom området. Vi skapar tillsammans ett skyltfönster mot Skåne, Sverige och Världen.

Vill du sprida inbjudan till andra? Dela gärna program och inbjudan

Utställning/Mässa 2020

Sätt redan nu ett kryss i kalendern den 23/10 för vår återkommande utställning/mässa i samarbete med Tillväxt Syd.

Vid detta tillfälle kommer även årets Framtidssäkrare att utses, mer information om utmärkelsen kommer på Tillväxt Syds hemsida.