Polykemi

Så här arbetar Polykemi aktivt för en hållbar kompetensförsörjning:

"Hållbar tillväxt– En gemensam process för att omvandla oss till en mera global företagsgrupp. Säkerställande att medarbetarna utnyttjar sina bästa förmågor för att skapa tillväxt i företaget och samtidigt uppfylla den egna potentialen"

Vill du veta mer om Polykemi besök deras hemida

Publicerad 2022-01-20, Uppdaterad 2023-05-12