skola-school-909381.jpg

Viktigt på riktigt

Viktigt på riktigt - ett motivationshöjande arbetssätt

På SETT dagarna under våren var representanter från Änga/Västervång en av föredragshållarna utifrån deras arbetssätt - Viktigt på riktigt

Här berättade de bland annat om flera exempel på hur vi arbetat under året som gått i Ystads kommun, med vår samverkan mellan näringsliv & skola. Det är roligt att se när det man arbetat hårt tillsammans med verkligen gett resultat.

På föredraget lyftes några citat upp utifrån frågan - vad motiverar dig till skolarbete, att vilja lära dig? Citaten nedan visar den positiva effekt samverkan mellan skola och näringsliv ger.

 • "man blir mer motiverad om man vet hur man kan använda kunskapen för då vill man bli bättre på det och lära sig mer" Jakob åk 9
 • "när läraren förklarar vardagliga situationer och kunskaper" Filip åk 9
 • "om man gör ett studiebesök först och sen läser om det" Adam åk 8
 • "när man lyfter in det man lär sig i ett sammanhang i verkligheten" Douglas åk 9
 • "när man vet att jag kan använda det i min framtid" Milou åk 7
 • "när vi lär oss och får fundera på hur vi kan använda det i livet" Markus åk 9

I föredraget berättade de också om det årshjul som nu etablerats och som gett resultat i form av olika åtgärder. Här kan du se ett urval av de åtgärder som identifierats och introducerats:

Svenska

 • CV-skrivning
 • Wallander-tema med Ystad Studio Visitor Center
 • Insändare tidning

Bild

 • Yrken med anknytning till bild-ämnet ex. spelutvecklare, arkitekt

Matte

 • Budget och ränta med hjälp av digitala verktyg
 • statistik undersökning
 • programmering, yrken
 • ekonomesök
 • arbetat med smart matte
 • procent, där man använda en praofråga om lön som räkneexempel

SO-ämnen

 • Yrkesfördjupning
 • praouppgiften
 • tema arbetsmarknad/arbetsliv såsom lagar och olika begrepp
 • genus, lön och olika yrken

Idrott

 • samarbete med gymnasiet, barn- och fritidsprogrammet
 • ergonomi i samband med prao
 • HLR

Musik

 • samarbete med äldrevården med sång & musik

NO ämnen/teknik

 • Marinbiolog när man är på Marietorp
 • besök på teknikexpo med efterarbete
 • hur arbetar en ingenjör?

Hem- och konsument kunskap

 • kockduellen
 • besök på restaurangutbildning
 • föreläsning av ekonomer, privatekonomi
 • vardagsuppgifter

Engelska, moderna språk

 • welcome to Ystad med fokus på turism
 • soft skills, radio/film/drama av en bra och en dålig jobbintervju
 • söka sommarjobb, skriva CV

Läs mer om SETT på hemsidan

Publicerad 2019-04-30, Uppdaterad 2021-02-08

Kontakt

Angelica Erlandsson, näringslivssamordnare

angelica.erlandsson@ystad.se

Jenny Randowo, studie- och yrkesvägledare

jenny.randowo@ystad.se

Företagslots: 0411- 57 80 00

Årshjul

 • Teknikexpo
 • T4:an, gymnasieekonom, vård- och omsorgscollege, Motorcollege
 • skola/näringslivsfrukost
 • framtidsspanarna
 • smart matte
 • yrkesbussarna
 • framtidståget
 • föräldramöte
 • diplomerad ekonom
 • hotell, restaurang och café branschdag