Yrkesbussarna_2018.jpg

Yrkesbussarna

Yrkesbussarna är en av de aktiviteter som sker i samverkan mellan skola och näringsliv.

Studiebesöken på de fyra företagen sker under två dagar för årskurs 9 på Norreportskolan och Änga/Västervångskolan (ca 320 elever).

Bussarna används för att effektivast kunna fördela ca 40 elever/företag och är en förutsättning för att kunna besöka fyra företag under en dag. Företagen representerar olika branscher och varierar från år till år.

Företagen ser stor vinning i att uppmärksamma den bransch- och yrkesbred som finns lokalt men också att sprida kunskap om vilka yrken och kunskaper som kommer att efterfrågas i framtiden. Företagen ser det som ett led i att säkerställa sin framtida kompetensförsörjning och att fortsätta skapa tillväxt.

Skolan utgår från skolplanen som säger att eleverna skall kunna relatera till arbets-marknadens och arbetslivets förändringar och villkor, t ex arbetsmiljö och arbetsrätt. Eleverna skall också få tillgång till kunskap om utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap.

På vissa företag kombineras samtal med rundvandringar på de olika avdelningarna. Det diskuterades även vilka utbildningar som krävs för vissa yrken, men också vilka personliga egenskaper som är betydelsefulla vid en anställning.

Det pratas också om entreprenörskap och drivkraften att starta ett eget företag. Studie- och yrkesvägledarna på skolorna används som bollplank för urvalet av företag och har också en central funktion för elevernas val av gymnasielinje.

Yrkesbussarna rullar under hösten. Under 2020 fick vi tänka om och skapade istället Yrkesexpeditionen.

Publicerad 2022-03-12, Uppdaterad 2024-02-12

Kontakt

Kontakt
Angelica Erlandsson
Näringslivssamordnare
0411-57 75 65

Tack till:

2020

 • Purus/BLS
 • Kriminalvården
 • Ambulansen
 • SÖRF
 • Polisen
 • BilBengtsson

2019

 • YSB
 • BilBengtsson
 • Kriminalvården
 • Purus/BLS

2018

 • Kriminalvården
 • Purus/BLS
 • BilBengtsson
 • Hemrex