403151-school-children-painting-with-hands.jpg

Allmän förskola för tre-, fyra- och femåringar

Alla tre-, fyra- och femåringar garanteras en avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskolan, allmän förskola, som omfattar minst 525 timmar om året.

Allmän förskola gäller under perioden 15 september - 31 maj med start från höstterminen det år barnet fyller 3 år. För dessa barn som har en omsorgstid på 15 timmar eller mindre i veckan debiteras ingen barnomsorgsavgift.

För tre-, fyra- och femåringar med ett större omsorgsbehov än 15 timmar per vecka reduceras avgiften under perioden 15 september – 31 maj.

  • För heltidsomsorg reduceras avgiften med 30 %
  • För deltidsomsorg reduceras avgiften med 45 %

Allmän förskola för 3-åringar började gälla från 2010-07-01.

Se avgifter

Publicerad 2023-06-27, Uppdaterad 2024-03-18