Avgifter för förskola och fritidshem 2024-01-01

Förskola/Familjedaghem

Heltidsomsorg - vistelse mer än 25 timmar/vecka

Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4

 

3,0 % av inkomsten
2,0 % av inkomsten
1,0 % av inkomsten
ingen avgift

    

dock högst
dock högst
dock högst

    

1688 kr/månad
1125 kr/månad
563 kr/månad

 

 

 

 

 

 

 

Deltidsomsorg - vistelse t.o.m. 25 timmar/vecka

Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4

 

2,0 % av inkomsten
1,3 % av inkomsten
0,7 % av inkomsten
ingen avgift

 

dock högst
dock högst
dock högst

 

1125 kr/månad
731 kr/månad
394 kr/månad
 

För barn i allmän förskola sker en avgiftsreduktion (fr.o.m. höstterminen det år man fyller 3 år) under perioden 15 september-31 maj. För heltidsomsorg är reduktionen 30% och för deltidsomsorg 45% av avgiften för förskola.

För barn i allmän förskola som har en omsorgstid på 15 timmar eller mindre i veckan debiteras ingen avgift under perioden 15 september-31 maj.

Avgifter för allmän förskola gäller inte i familjedaghem.

             
Förskoleverksamhet för barn till arbetssökande och barn till föräldralediga

Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4

 

2,0% av inkomsten
1,3% av inkomsten
0,7% av inkomsten
ingen avgift

 

dock högst
dock högst
dock högst

 

1125 kr/månad
731 kr/månad
394 kr/månad
 

Omsorgstid högst 15 timmar/vecka

             
Fritidshem 6-13 år

Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4

 

2,0% av inkomsten
1,0% av inkomsten
1,0% av inkomsten
ingen avgift

 

dock högst
dock högst
dock högst

 

1125 kr/månad
563 kr/månad
563 kr/månad
 

Heltidsomsorg oavsett vistelsetid

             
Lovverksamhet (gäller endast under skolloven)

Omsorgskostnad per dag

   

60 kr/dag

Sammanlagd avgift per månad för vistelse i lovverksamhet kan dock högst utgå enligt maxtaxans regler. Syskonrabatt tillämpas ej.

 

Publicerad 2023-06-27, Uppdaterad 2024-02-07