RSS

Källans blogg


Från intranätet

Publicerad: 2018-06-05 08:58

Idag publicerades följande nyhet på Ystads kommuns intranät.

Nu startar projektet Källan - Ystads nya förskola/skola i Surbrunnsområdet

​Nu är planeringen för den nya förskolan/skolan i Surbrunnsområdet i full gång. I slutet av juni börjar rivningsarbetet av den fastighet där den nya förskolan/skolan ska byggas.

Den nya innerstadsskolan kommer att kunna ta emot 120 förskolebarn och 350 elever upp till årskurs 6. Tomten där skolan ska byggas ligger i hörnet Disponentgatan Fridhemsgatan och byggnaden som ligger där idag ska rivas.
 
Målet är att skapa en skola med högsta pedagogiska värde på alla ytor, ute såväl som inne.
 
- Nu arbetar vi med att skapa en skola med bra lösningar för ljud, ljus och luft. Ytorna ska utnyttjas smart så att lokalerna blir variationsrika och kan användas på många olika sätt, både idag men också över tid. Ålderskullarna skiftar som bekant i storlek från år till år. Vi vill också att skolans lokaler ska kunna nyttjas till annan verksamhet, säger Stefan Ahlbäck, administrativ chef Kultur och utbildning på Ystads kommun.
 
Under våren 2018 har arbete pågått med verksamhetsprogram och projektering. Upphandling av partneringentreprenör är gjord och Skanska fick uppdraget. Skolan öppnar höstterminen 2020.
 
Budgeten är på 250 mkr. Riktpris kommer i november 2018. I samband med att skolan öppnar övergår verksamheterna som idag bedrivs i förskolan Marielund, Östra skolan och Blekeskolan.