Workshop(2)

Publicerad: 2019-02-14 08:04

Elever från Östra skolan och Blekeskolan, från förskoleklass till årskurs 6, träffade konstnären och konstpedagogen Jasmine Cederqvist för att "workshopa" kring Källans konstnärliga utsmyckning. Det är 2,5 miljoner kronor som ska användas för en vattenlek på skolgården och något välkomnande konstverk i Navet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna har på skolorna fått titta på ritningarna och försökt tänka ut vad som skulle vara kul och fint att använda pengarna till. Båda skolornas elevrådsrepresentanter, 14 stycken, var igår sedan med på workshopen och arbetade praktiskt och kreativt med sina tankar och ideér. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Först fick vi alla en jättebra historisk tillbakablick på hur namnet Källan har kommit till. Jasmine berättade om Surbrunnskällan, vad en källa kan vara och hur det kan bli fint att även knyta an till skolans närhet till havet. Temat vatten, blir på så sätt naturligt! 

Eleverna fick sen släppa loss sin kreativitet och skaparglädje. De fick skapa i lera, rita och klistra på färgglad plast på vågformade aluminiumbitar. Dessa bitar kan sedan sättas samman till stora konstverk som kan bli som ett eget "handavtryck" för varje elev. Alla plattor blir helt unika, precis som alla elever, och de kan alltid hitta sin platta som en del av hela konstverket. Denna teknik är inspirerad av den franske konstnären Henri Matisse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan bli hur fint som helst med 350 delar som tillsammans bildar en vacker, färgglad och välkomnande helhet i det jättestora rummet Navet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer med spänning följa konstnärens arbete och se hur elevernas tankar och ideér kommer att inspirera hen! 

Kategorier: Workshop, Konstnärlig utsmyckning, Delaktighet, Konstnärlig gestaltning

Kommentarer