Regementet

Verksamheten befinner sig längst ut på Regementsområdet och i närområdet finns fantastisk miljö och natur.

 

På Regementet är återvinning huvudsysslan. Arbetsuppgiften är att åka ut till företag och kommunala inrättningar där vii hämtar kartong, plast och tidningar  som transporteras till miljöstationen. 

På morgonen planeras förmiddagen, vi bestämmer vem och vilka som skall utföra de olika arbetsuppgifterna.

Vid dagens slut är det återsamling i lokalen för summering av dagen samtidigt som vi fikar.

Vid tillfälle ges det möjlighet till andra arbetsuppgifter så som trädgårdsarbete, möbelvård, cykelrenovering, betongarbete, pyssel och promenader. Underhållet av våra lokaler sköts gemensamt.

Vi sköter all tvätt och strykning åt andra verksamheter inom daglig verksamhet/sysselsättning

En förmiddag i veckan ges det möjlighet att träna matte, läsa, skriva eller  engelska.


Brandkåren

Verksamheten håller till i en lokal på Brandkårens område.

Huvudsysslan är trädgårdsskötsel, vi klipper gräs, krattar löv, klipper häckar samt rensar ogräs. En annan arbetsuppgift är att hämta lastpallar som används av Brandkåren i övningssyfte. Vi servar även maskiner.

På morgonen planerar vi dagen och bestämmer vem som skall utföra de olika arbetsuppgifterna.

Vid dagens slut är det återsamling i lokalen för summering av dagen då vi fikar.

Under vintern används träningslokalen inne på Brandstationen några förmiddagar i veckan för fys- och konditions träning.

Öppet :

Måndag till Fredag

Klockan 8:00—16:00

Telefon:
0709-45 79 56
0709-45 79 58
0733-03 91 79
0733-03 91 77

Adress:
Björnstjernegatan 20

 

 

Publicerad 2013-06-14, Uppdaterad 2020-06-03