Arbetsträning

Om du har varit borta från arbetsmarknaden en tid och är osäker på vad du klarar av, har du möjlighet att träna på att arbeta. Under en arbetsträning tränar du på olika arbetssituationer utan något egentligt krav på prestation.
En arbetsträning kan ske hos en privat arbetsgivare eller i Arbetsmarknadsenhetens egen verksamhet Polstjärnan.
Vad arbetsträningen innebär är olika från person till person eftersom den anpassas efter varje persons förutsättningar. Det kan handla om att träna på att befinna sig ett socialt sammanhang med andra personer, att prova lämpliga arbetsuppgifter eller att prova hur många timmar man klarar att arbeta.
För att arbetsträningen ska bli så bra som möjlig kan det innebära en anpassning av såväl arbetsuppgifter som arbetstider.
Under tiden du arbetstränar är du försäkrad och får behålla din aktuella ersättning.
Du kan även få hjälp med resekostnader kopplade arbetsträningen.

Polstjärnan / Jobb & Fix

Polstjärnan och Jobb o Fix är arbetsplatser där du kan träna och få stöd inför ett arbete på öppna arbetsmarknaden.
Arbetsuppgifterna består av beställningar från kommunens förvaltningar och bolag och kan vara t ex flyttningar, städuppdrag, snickeri-och måleriarbeten, trädgårdsarbete, sömnad, cykelreparationer m.m.
Du deltar och arbetar i verksamheterna utifrån din individuella arbetsplan.

Publicerad 2023-11-30, Uppdaterad 2024-02-26