Stöd till Nyanlända

Arbetsmarknadsenhetens arbete kring etablering och mottagande är att kartlägga, vägleda och lägga grunden för en stabil etablering i kommunen. Varje nyanländ person får förutsättningar utifrån sina behov, där det slutliga målet är självförsörjning genom arbete eller studier. Varje person ska erhålla grundläggande samhällsinformation, lokalkännedom samt information kring arbetsmarknad och bostadsmarknaden.

Publicerad 2022-11-30, Uppdaterad 2023-12-13