Språkpraktik

Språkpraktik genomförs i samarbete men Vuxenutbildningen i Ystad. Syfte är att du ska få möjlighet att utveckla det svenska språket i samverkan med en arbetsplats. Den som har språkpraktik studerar svenska halva tiden och är på arbetsplatsen halva tiden. Målet är att kunna komma vidare i det svenska språket och få en anställning. Språkpraktik kan vara i upp till tre månader. 

Publicerad 2023-11-30, Uppdaterad 2024-02-26