Förrehabiliterande insatser IRIS sydöst

Resurser - Individuellt stöd. Förrehabiliterande Individuella insatser mot arbete och studier i Sydöstra Skånes kommuner

Isis-projekt

Målgrupp

Projektet riktar sig till:

  • Personer i långvarig sjukskrivning och med en aktivitetsnivå lägre än 10 timmar/ vecka och som återfinns hos Försäkringskassan.
  • Unga med aktivitetsersättning som återfinns hos Försäkringskassan.
  • Personer i sjukskrivning och/eller komplex problematik med försörjningsstöd hos kommunerna.

Innehåll.

Individuellt anpassade förrehabiliterande insatser mot arbete och studier.
Deltagaren erbjuds coachande-, vägledande och motiverandesamtal.
Deltagandet i IRIS Sydöst innefattar utifrån deltagarens behov och förutsättningar aktiviteter och aktivering. Detta kan ske genom deltagande i hälsofrämjande aktiviteter enskilt eller i grupp, genom deltagande i socialpraktik, Det kan handla om att träna på att befinna sig ett socialt sammanhang med andra personer, att prova lämpliga arbetsuppgifter eller att prova hur många timmar man klarar att arbeta. Vidare ges möjlighet till förlängt studiebesök på utbildnings- eller arbetsplatser, deltagande i föreläsningar, temadagar och olika gruppaktiviteter kring arbetsmarknadskunskap, samhällsinformation och vägledning.
Täta uppföljningstillfällen samt återkommande självskattning med fokus på stegförflyttning mot arbete och studier.


Mål

Efter avslutat deltagande i projektet ska att deltagaren ha ökat sin aktivitetsförmåga samt genomfört stegförflyttning mot arbete, studier och egen försörjning, genom att

  • kunna delta i det ”Förstärkta samarbetet inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen”
  • kunna delta i ordinarie insatser hos Arbetsförmedlingen/Kommunen
  • ha fått ökad kunskap om sina arbetsförutsättningar

Startdatum

Löpande intag

Information till deltagare

IRIS broschyr

Remiss

Anvisning till projektet görs via särskilt remissunderlag. Länk till remissunderlag.

Du behöver också fylla i Samtycke till hävande av sekretess och Insamling av statistik. 
Länk till Samtycke till hävande av sekretess och Insamling av statistik.

Publicerad 2023-02-20, Uppdaterad 2023-05-31