FA-bilen_Webbplatsen_2023.jpg

Farligt avfall och elavfall

Här hittar du information om hanteringen av farligt avfall och elavfall.

Vad är farligt avfall?

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. I ett hushåll kan det exempelvis handla om kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel.

Vad är elavfall?

Elavfall är allt från batteridrivna leksaker till hårfönar, vitvaror och datorer. Allt som har sladd eller drivs med batteri helt enkelt. Elavfall kan innehålla metaller, flamskyddsmedel och andra ämnen som är skadliga för dig som människa och för miljön.

Var kan jag lämna mitt farliga avfall och elavfall?

Farligt avfall-bilen

Farligt avfall-bilen är en specialutrustad lastbil med chaufför och kemist. Här kan hushållen, helt gratis, lämna sitt farliga avfall, inklusive mindre elavfall.

Farligt avfall-bilen tar bland annat emot:

 • Kemikalier och sprayflaskor
 • Småbatterier
 • Bekämpningsmedel klass 3
 • Bilbatterier
 • Färg-, lack- och limrester samt nagellack
 • Oljor (spillolja, dieselolja) och oljefilter
 • Kvicksilverhaltiga material (t.ex. glödlampor)
 • Lösnings- och rengöringsmedel
 • Elavfall upp till en mikrovågsugns storlek

Farligt avfall-bilen kommer till Ystad fyra gånger om året. Vi publicerar när bilen kommer på Avfallsenhetens nyhetssida. Du kan även följa oss på Facebook för att få veta när bilen kommer.

Du kan även få påminnelse när bilen kommer via SMS! SMS:a sysavystad till 71350 så får du en kostnadsfri påminnelse när Farligt avfall-bilen kommer till Ystad. Start av prenumeration kostar som ett vanligt SMS.

Samlaren

Samlaren är ett säkerhetsskåp som är specialgjort för insamling av mindre elavfall och gör det enkelt att samla in sådant som annars lätt skulle hamna i soporna. Samhällsnyttan blir dubbel - dels så hjälper vi kretsloppet på traven genom att avgifta farliga ämnen och dels så återvinns metaller som kan användas på nytt.

Detta kan du lämna i Samlaren:

 • Glödlampor och andra lampor, exempelvis lågenergilampor
 • Småbatterier
 • Småelektronik, exempelvis mobiltelefon, rakapparat och eltandborste

I Ystad hittar du samlaren på:

 • ICA Supermarket, Militärvägen 4
 • Willys, Aulingatan 24B

 

Publicerad 2020-12-07, Uppdaterad 2023-11-09

Kontakt Sysav

Kundservice Sysav
Telefon: 040-635 18 00 (vardagar 8-12 och 12.45-16)
Fax: 040-635 18 10
E-post: epost@sysav.se