En- och tvåbostadshus

Här hittar du information om avfallshanteringen för ägare av en- och tvåbostadshus.

Beslut om fyrfackskärl

Hösten 2018 beslutade Kommunfullmäktige att införa insamling i så kallade fyrfackskärl i en- och tvåbostadshushållen i Ystads kommun. Det innebär att alla en- och tvåbostadshus, inklusive fritidshus, i framtiden kommer att ha två kärl med fyra fack i vardera för att kunna sortera tidningar, plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, färgade glasförpackningar, ofärgade glasförpackningar, matavfall och restavfall vid fastigheten.

Avfallsenheten har fått uppdraget att införa det nya insamlingssystemet och kommer att meddela berörda hushåll i god tid innan de nya fyrfackskärlen sätts ut. Det kan redan nu vara bra att planera för de nya kärlen, om du funderar på att bygga en uppställningsplats för dina sopkärl. Kärlen är 80 cm breda och 90 cm djupa och tänk även på att det ska vara minst 5 cm mellan kärlen när de står uppställda intill varandra. Har du kärl för trädgårdsavfall ska du ha plats även för detta. 

fyrfack

Publicerad 2020-12-07, Uppdaterad 2022-03-25

Kontakta oss

Kundtjänst 
Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och 13-15)
E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se