Flerbostadshus och verksamheter

Här hittar du information om avfallshanteringen för ägare av flerbostadshus och verksamheter.

Kärl för sortering av förpackningar och tidningar

Kommunen hämtar restavfall, matavfall och trädgårdsavfall i kärl från hushåll och verksamhter i kommunen. För restavfall och matavfall finns det även möjlighet att få underjordbehållare tömda. Grovavfall, elavfall och hushållens farliga avfall lämnar hushållen kostnadsfritt på återvinningscentralen i Hedeskoga.

Flerbostadshus och verksamheter som önskar hämtning av förpackningar kan beställa denna hämtning genom privata avfallsentreprenörer. Många av dessa erbjuder även hämtning av elavfall. privata avfallsentreprenörer hämtar även tidnignar och returpapper i flerbostadshus och hos verksamheter, men bara de entreprenörer som har avtal med kommunen får anlitas för insamling av detta avfall. Du hittar de entreprenörer som har aktuella avtal med kommunen för insamling av tidningar och returpapper här.   

För hantering av farligt avfall kontaktas Sysav som har tjänster för hantering av farligt avfall, inklusive elavfall, från flerbostadshus och verksamheter. 

Publicerad 2020-12-07, Uppdaterad 2022-03-25

Kontakta oss

Kundtjänst 
Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och 13-15)
E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se