27687543-bucket-with-garden-tools-and-garden-waste.jpg

Trädgårdsavfall

Här hittar du information om hanteringen av trädgårdsavfall i Ystads kommun.

 
Vad räknas som trädgårdsavfall?

Trädgårdsavfall är komposterbart avfall som uppstår vid normalt bruk av trädgården, till exempel ogräs, gräsklipp, kvistar, löv, barr, vissna plantor och blast från grönsaker.

OBS! Sten, jord och grus, grövre grenar, rotklumpar, stammar och stubbar ska inte läggas i kärl för trädgårdsavfall, utan ska lämnas till återvinningscentral.

Invasiva arter och smittande växtmaterial får inte läggas bland trädgårdsavfall, utan ska förpackas noggrant och slängas i kärlet för restavfall där hemma eller i containern för brännbar rest på återvinningscentralen.

Trädgårdsavfallet ska vara en del av kretsloppet. Genom att kompostera ditt trädgårdsavfall blir det till jord igen. Trädgårdsavfall får inte läggas i det vanliga kärlet för restavfall. 

Läs mer här om att kompostera trädgårdsavfallet hemma.

Beställ kärl för trädgårdsavfall

Kontakta vår kundservice vid frågor eller för beställning av nytt abonnemang. Som kund behöver du uppge abonnemangsuppgifter.

Hämtning av trädgårdsavfall sker i 370-liters kärl. Hämtning sker en gång varannan vecka, måndag eller tisdag under trädgårdssäsongen. Vid beställning av abonnemang får du besked om vilken dag och vecka som ditt trädgårdsavfallskärl kommer att bli tömt på. 

Har du ett abonnemang för trädgårdsavfall behöver du inte anmäla nytt varje år. Det fortlöper tills du säger upp det.

Taxor för trädgårdsavfall

Ladda ner avfallstaxan för Ystads kommun här.

Den 1 mars 2024 börjar en ny avfallstaxa gälla i Ystads kommun, och den innehåller en del förändringar. Bland annat har det förlängda trädgårdsabonnemanget försvunnit, nu finns endast ordinarie abonnemang med 16 hämtningar per år.

Förlängt abonnemang erbjuds inte längre

Det förlängda abonnemanget med hämtning av trädgårdsavfall 18 gånger per år finns inte kvar. De som tidigare år har haft förlängt abonnemang får från och med 2024 hämtning 16 gånger per år i stället.

Inför hämtning

På hämtningsdagen ska sopkärlen stå på sin hämtningsplats senast kl. 06.00, väl synliga och så nära uppställningsplats för sopbilen som möjligt. Sopkärlen ska stå på plan hårdgjord yta. Dragvägen mellan sopkärlens hämtningsplats och sopbilens uppställningsplats ska också vara plan och hårdgjord. Det får inte finnas några trånga passager eller trappsteg längs dragvägen.

Lämna trädgårdsavfall på återvinningscentral

Du kan också lämna ditt trädgårdsavfall på återvinningscentralen i Hedeskoga eller någon annan av Sysavs återvinningscentraler.

Publicerad 2020-12-07, Uppdaterad 2024-03-20

Kontakta oss

Tekniska avdelningens kundservice
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)
E-post: tekniska@ystad.se

Invasiva arter och smittande växtmaterial

Fallfrukt

Det är bra att samla upp fallfrukt, frukt som ligger och multnar kan dra till sig djur och getingar. Små mängder fallfrukt kan du lägga löst i trädgårdsavfallskärlet eller förpackat i matavfallspåse i matavfallskärlet. Kärlen får inte bli så tunga att de blir svåra att dra.

Tips!

Ge bort din frukt istället för att kasta den. Erbjud andra att plocka den frukt som du själv inte vill ha.