Fritidshus med sommarhämtning

Här hittar du information om avfallshanteringen för ägare av fritidshus med sommarhämtning.

Beslut om fyrfackskärl

Hösten 2018 beslutade Kommunfullmäktige att införa insamling i så kallade fyrfackskärl i en- och tvåbostadshushållen i Ystads kommun. Det innebär att alla en och tvåbostadshus, inklusive fritidshus, i framtiden kommer att ha två kärl med fyra fack i vardera, för att kunna sortera tidningar, plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, färgade glasförpackningar, ofärgade glasförpackningar, matavfall och restavfall vid fastigheten.

Avfallsenheten har fått uppdraget att införa det nya insamlingssystemet och kommer att meddela berörda hushåll i god tid innan de nya fyrfackskärlen sätts ut. Det kan redan nu vara bra att planera för de nya kärlen, om man funderar på att bygga en uppställningsplats för sina sopkärl. Kärlen är 80 cm breda och 90 cm djupa och man ska tänka på att det ska vara minst 5 cm mellan kärlen när de står uppställda intill varandra. Har man kärl för trädgårdsavfall ska man ha plats även för detta.

Bild fyrfackskärl

Publicerad 2020-12-07, Uppdaterad 2022-06-02

Kontakta oss

Kundtjänst 
Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och 13-15)
E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se