Invasiva främmande arter

I Sverige finns flera tusen främmande arter och antalet ökar varje år. En del av dessa är så starka och konkurrenskraftiga att de slår ut de inhemska arterna i ett område. Ystad kommun är inget undantag för dessa s.k. invasiva arter, här finns bland annat spansk skogssnigel (mördarsnigel), jätteloka och snöbär.

På Naturvårdsverket finns information om invasiva arter, hur de kan bekämpas och vad som är viktigt att tänka på.

Ystads kommun har stora kustområden samt en hamn och milda vintrar vilket möjliggör för främmande arter att introduceras här. Därför är det viktigt att ha kännedom om och engagera sig i arbetet med invasiva arter. Idag bedriver Ystads kommun bland annat bekämpning av jätteloka, vresros, snöbär, tysklönn och parkslide på mark tillhörande kommunen.

Arbetet bedrivs genom att de invasiva arterna lokaliseras och växterna röjs bort för att förhindra etablering och vidare spridning. Stugområdet i Ystads sandskog är ett område där man arbetar med bekämpning av invasiva arter då bland annat snöbär och jätteloka påträffats här.


Rapportera förekomst av invasiva främmande arter

Artdatabanken har en websida, invasivaarter.nu, där du kan rapportera in fynd av invasiva främmande arter, och på en gång skicka med bild och position. 

Publicerad 2022-03-31, Uppdaterad 2023-08-17

Invasiva arter i Ystad

 Klicka på bilderna för mer information

Jättebjörnloka

 Spansk skogssnigel

Vresros

Jättebalsamin

Parkslide

Snöbär

Björkstekellarv