Vresros och Jättebalsamin

Läs mer om Vresros och Jättebalsamin genom att klicka på bilderna.

Vresros

Vresros (Rosa rugosa) är en rosväxt som sedan mitten av 1800-talet planterats i parker och trädgårdar i Skåne.  Växten är konkurrenskraftig och lever numera förvildad då den är bra på att sprida sig och brer ut sig vilket tränger undan inhemska arter. Den förekommer i hela södra och mellersta Sverige samt Norrlandskusten och trivs bäst utmed kusten i sanddynerna. Vresrosen bekämpas lättast när den är liten då hela växten med rötter kan ryckas upp.

Jättebalsamin

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) är en ört som har odlats som trädgårdsväxt i Skåne sedan 1800-talet och är nu etablerad i hela södra och mellersta Sverige. Jättebalsaminens spridningsförmåga är stor då dess frökapslar spricker vid beröring eller mognad och slungar iväg fröna som då sprids över ett stort område. Bestånden blir täta och tränger bort andra inhemska växter.

Publicerad 2022-05-26, Uppdaterad 2023-07-06