Jätteloka och Spansk skogssnigel

Några av de vanligaste invasiva arterna är Jätteloka och den så kallade Mördarsnigeln. Klicka på bilderna för ännu mer information.

JättebjörnlokaJätteloka (Heracleum mantegazzianum) kallas även jättebjörnloka och är en storväxt ört som har funnits i Sverige sedan början av 1900-talet då den introducerades som trädgårdsväxt.

Den är idag vanligt förekommande i södra och mellersta Sverige men tros få en lavinartad spridning i takt med att klimatet blir varmare.

Jättelokan sprider sina frön längs vattendrag och är svårbekämpad.

På grund av sin storlek och sitt täta växtsätt tränger den bort och skuggar andra växter. Jättelokans växtsaft tillsammans med solljus kan ge svåra eksem och brännskador på hud.

Spansk skogssnigel

Spansk skogssnigel (Arion vulgaris) kallas i folkmun för mördarsnigel.  Den påträffades i Sverige första gången 1975 då den följde med vid import av växtmaterial.

Snigeln är tvåkönad vilket innebär att den kan självbefrukta och ge upphov till upp emot 400 ägg. Den äter det mesta i växtväg och förstör villaträdgårdar samt fritids- och yrkesodlares skörd. 

I dagsläget förekommer den spanska skogssnigeln i hela södra och mellersta Sverige och har även påträffats vid Norrlandskusten.

Bekämpning av spansk skogssnigel är mest effektivt på våren innan de övervintrande sniglarna hunnit lägga sina ägg. I södra Sverige sker äggläggningen i början av juni.

Publicerad 2022-05-26, Uppdaterad 2023-10-18