Blåsvart björkstekel

Läs mer om björkstekeln genom att klicka på bilden.

Björkstekellarv

Den blåsvarta björkstekeln (Agre pullata) är en insekt som påträffats i Skåne sedan 2002. Som larv livnär den sig på björkblad men detta är inget som skadar björken då det sker sent på säsongen. Dock är larverna ett stort hot för betande djur som får, getter och kor.

Larverna innehåller samma gift som vit flugsvamp och då larverna trillar av björkbladen för att övervintra i marken finns risken att betande djur får dem i sig av misstag. Detta kan leda till allvarliga leverskador och dödsfall.

Publicerad 2022-05-26, Uppdaterad 2023-08-14

Bekämpa blåsvart björkstekel

Blåsvart björkstekel förekommer i Ystad Sandskog. Nedan följer lite tips för att själv bekämpa den:

Den blåsvarta stekeln svärmar i juni månad. Under denna tid flyger de lågt. Ställ in gräsklipparen på högsta avstånd från marken så kommer många att klippas sönder. I augusti kommer deras larver att äta trädens löv. Larverna ramlar ner och vill gräva ner sig i jorden. Lägg presenningar under träden för att samla ihop dem och döda dem genom att bränna eller dränka dem.