Va-utbyggnad sydöstra Ystads kommun

Ledningarna som nu planeras att förläggas är ett krav från Länsstyrelsen och finns med i vattenplanen som beslutades 2016 av kommunfullmäktige.

Anslutning till kommunalt tryckavlopp samt dricksvatten blir möjligt och obligatoriskt för alla fastighetsägare som hamnar inom verksamhetsområdet. Uppskattad kostnad är ca 150 000-200 000 kr/fastighet inkl. moms för anslutningsavgift och egna arbetet inne på tomten.

Länsttyrelsens arkeologer genomför undersökningar och kommer därför att befinna sig i området under hösten 2023. Arkeologerna utför steg 1 under hösten och fortsätter senare med steg 2 och 3.

Upphandling av entreprenör sker tidigast under hösten 2024 och byggstart för entreprenaden (grävningen) är planerad att utföras under 2025–2026. 

Karta där röd linje visar planerad dragning av va-ledningÖversiktskarta va utbyggnad sydöstra Ystad

 

 

 

 

 

Publicerad 2022-05-13, Uppdaterad 2024-04-10

Kontakt

Va-enheten
Lin Linde
Va-chef
E-post:tekniska@ystad.se
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)

David Quick
Projektledare
david.quick@lektus.se
072-550 59 86

Lars Mellberg
Projektledare
E-post:tekniska@ystad.se
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)