Va-utbyggnad sydöstra Ystads kommun

Ledningarna som nu planeras att förläggas är ett krav från Länsstyrelsen och finns med i vattenplanen som beslutades 2016 av kommunfullmäktige.

Anslutning till kommunalt tryckavlopp samt dricksvatten blir möjligt och obligatoriskt för alla fastighetsägare som hamnar inom verksamhetsområdet. Uppskattad kostnad är ca 150 000-200 000 kr/fastighet inkl. moms för anslutningsavgift och egna arbetet inne på tomten.

WSP projekterar för Ystads kommuns räkning och de kommer att befinnas sig i området för att utföra geoteknik och inmätning vilket påbörjas under juni 2022 och avslutas sommaren 2023.

Upphandling av entreprenör sker efter sommaren 2023 och byggstart för entreprenaden (grävningen) skall utföras under 2023–2026. 

Karta där röd linje visar planerad dragning av Va-ledning

Översiktskarta va utbyggnad sydöstra Ystad

 

 

 

 

 

Publicerad 2022-05-13, Uppdaterad 2022-05-15

Kontakt

Va-enheten
Jerry Carlsson
Va-chef
jerry.carlsson@ystad.se
0411-577 134

David Quick
Projektledare
david.quick@lektus.se
072-550 59 86

Lars Mellberg
Projektledare
lars.mellberg@ystad.se
0411-57 71 56