Va-utbyggnad sydöstra Ystads kommun

Ledningarna som nu planeras att förläggas är ett krav från Länsstyrelsen och finns med i vattenplanen som beslutades 2016 av kommunfullmäktige.

Anslutning till kommunalt tryckavlopp samt dricksvatten blir möjligt och obligatoriskt för alla fastighetsägare som hamnar inom verksamhetsområdet. Uppskattad kostnad är ca 150 000-200 000 kr/fastighet inkl. moms för anslutningsavgift och egna arbetet inne på tomten.

WSP projekterar för Ystads kommuns räkning och de kommer att befinnas sig i området för att utföra geoteknik och inmätning vilket påbörjas under juni 2023 och avslutas under sommaren 2023.

Upphandling av entreprenör sker tidigast under våren 2024 och byggstart för entreprenaden (grävningen) är planerad att utföras under 2024–2026. 

Karta där röd linje visar planerad dragning av Va-ledning

Översiktskarta va utbyggnad sydöstra Ystad

 

 

 

 

 

Publicerad 2022-05-13, Uppdaterad 2023-05-31

Kontakt

Va-enheten
Emilia Löfgren
Teknisk chef
emilia.lofgren@ystad.se
0411-577 995

David Quick
Projektledare
david.quick@lektus.se
072-550 59 86

Lars Mellberg
Projektledare
lars.mellberg@ystad.se
0411-57 71 56