Bjäresjö och Hunnestads utbyggnad av kommunalt avlopp

Ystads kommun har lagt nya va-ledningar i Hunnestad, Bjäresjö och Ruuthsbo som därmed får tillgång till kommunalt spillvatten. Samtidigt har det befintliga vattenledningsnätet förnyats.

Utbyggnaden är en del av kommunens långsiktiga arbete med vattenplanen för att säkerställa rent och friskt vatten även för kommande generationer. Planen sträcker sig fram till år 2030 och innebär att va-taxan förändras samt att det kommunala avloppsnätet byggs ut.

Läs mer om vattenplanen.

Anslutning med självfall

I Bjäresjö by är det anslutning med självfall och fastighetsägaren måste själv gräva på sin tomt och ansluta spillvattnet från huset till nya ledningen i tomtgränsen.

Anslutning med LTA-system

För övriga utanför Bjäresjö ska ansluta med LTA-system (lågtryckssystem med minipumpstation).

När anläggningen är godkänd ska ni beställa LTA-stationen av kommunen. Kontakta Lars Mellberg på lars.mellberg@ystad.se.

Pumpstationen levereras i två delar med brunn och pump var för sig där vi bokar in leveransdagar.

Först levereras brunnen som ni gräver ner på den plats som vi kommit överens om tidigare och ansluter el, larm, självfallsledning från huset och slangen som entreprenören har lämnat vid tomtgränsen.

När brunnen och alla anslutningar är på plats kommer vi med pumpen för driftsättning där vi samtidigt kontrollerar så att allt är rätt utfört. Om allt är ok så är ni därefter anslutna till kommunalt spillvatten.

Att tänka på

  • Passa på att byta gamla vattenledningar samtidigt som ni gräver avloppsledningarna.
  • Om det är möjligt så vänta med att tömma era trekammarbrunnar/septitankar eftersom ni i alla fall måste göra sluttömning när ni har kopplat över till det kommunala ledningsnätet.
  • Den befintliga septitanken eller trekammarbrunnen kommer inte att behövas längre och kan tas bort eller fyllas igen om den inte används till t ex dagvatten.
  • Observera att dagvatten aldrig får anslutas till kommunala spillvattenledningar (dagvatten är regn- och dräneringsvatten).
Publicerad 2023-09-13, Uppdaterad 2024-06-18

Kontakt

Va-enheten
Lars Mellberg
Projektledare
Telefon: 0411-57 77 77 (måndag-fredag kl. 9-12)

Länkar till externt material