Föreningsbidrag

Ystads kommun stödjer det lokala föreningslivet genom olika typer av bidrag.

De olika bidragen

Information om alla bidrag, vem som kan söka samt villkor finns i e-tjänsten Webb-bidrag, i Ystads kommuns register- och bokningssystem FRI.

Nya bidragsbestämmelser

I januari 2024 tog kultur- och fritidsnämnden beslut om nya bestämmelser för kommunens föreningar och studieförbund. Nu sker ansökan om både kultur- och fritidsbidrag genom det digitala bidragssystemet Fri.

Läs de nya bidragsbestämmelserna för kultur- och fritidsförvaltningen här

Information

Här kan du läsa mer om hur e-tjänsten Webb-bidrag fungerar


Våra e-tjänster för föreningar

De e-tjänster vi tillhandahåller är kopplade till vårt bokningssystem FRI. Du når tjänsterna via hemsidan, här nedan eller via mina sidor.

  • WEBB-BIDRAG. Här läser du mer om alla bidrag, vem som kan söka dem samt klickar dig vidare till inloggning och ansökan. Du kan också se status på bidragsärenden.
  • FÖRENINGSREGISTER. Här hittar du kontaktinformation till alla kommunens föreningar samt loggar in och uppdaterar föreningens uppgifter – minst en gång årligen och däremellan vid behov. Uppgifterna och dokumenten finns alltid tillgängliga och kan därför ses även ses som en arkivfunktion.
  • BOKNINGSFÖRFRÅGAN. Här ser du lediga tider i våra anläggningar och lokaler och gör bokningsförfrågningar.
Inloggning

För att kunna söka bidrag krävs personlig inloggning. Denna får du genom att kontakta fritid@ystad.se.

Föreningen beslutar själv vilka representanter som ska få tillgång till e-tjänsterna Webb-bidrag samt Föreningsregister 

Ange vilken eller vilka tjänster du ska ha åtkomst till när du begär inloggningsuppgifter.

En föreningsrepresentant kan i vissa fall ha åtkomst till mer än en e-tjänst, om detta förankrats hos föreningen. Som inloggad kan man då skifta mellan de tjänster man har åtkomst till.

Ansökan

Alla bidragsansökningar sker digitalt via e-tjänsten Webb-bidrag, i Ystads kommuns register- och bokningssystem FRI.

För att ansökan ska kunna hanteras måsta obligatoriska fält vara ifyllda, nödvändiga dokument vara uppladdade och föreningens uppgifter vara uppdaterade.

Uppladdning av dokument

Våra e-tjänster inkluderar funktionen att ladda upp dokument i pdf-format. Systemet känner automatiskt av vilka dokument som laddats upp och vilka som saknas, oavsett vilken e-tjänst som använts. Dokumenten är alltså knutna till föreningen, inte till e-tjänsten.

Vid ansökan om föreningsbidrag kommer du att behöva ladda upp nödvändiga dokument.

Samtliga uppladdade dokument kommer att finnas tillgängliga för er i inloggat läge, vilket innebär att funktionen kan användas som ett digitalt arkiv för er som förening.

Hjälp

För att underlätta ansökningsprocessen finns tre instruktionsfilmer, som steg för steg visar hur en bidragsansökan går till. 

Har du frågor eller synpunkter på Webb-bidrag eller vill ha hjälp med din ansökan är du välkommen att kontakta fritid@ystad.se.

 

Övrig föreningsservice

Vi kan också hjälpa föreningar med luftning, dressning och andra underhållsarbeten av gräsplaner m m. För beställning och frågor kontakta vaktmästaren på Sandskogens idrottsplats, tel 0411-57 73 40.

Publicerad 2022-02-13, Uppdaterad 2024-03-19

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar kring fritid och föreningsliv i Ystad!

fritid@ystad.se

Ystads kommun
Kultur- och Fritidfritidsförvaltningen
Piparegränd 3
271 42 Ystad

Boka ditt besök

Har du bokat någon av våra lokaler? Kontakta oss i förväg för att stämma av en tid för utlämning av taggar och larminstruktioner.

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?

Glöm inte att hålla föreningens kontaktuppgifter uppdaterade och korrekta. Som föreningsrepresentant loggar du in i föreningsregistret och uppdaterar era uppgifter där.

Behöver du inloggning, kontakta oss på fritid@ystad.se.