Föreningsbidrag

Ystads kommun stödjer det lokala föreningslivet genom olika typer av bidrag

Allmänna bestämmelser

För att en förening skall vara berättigad till kommunala bidrag skall föreningen

 • vara öppen för alla och uppbyggd enligt demokratiska principer, ha sitt säte och huvudsakliga verksamhet förlagd till Ystads kommun, antagit stadgar och valt styrelse samt upprättat medlemsmatrikel, med namn, adress, födelsedata och uppgift om erlagd medlemsavgift.
 • ha en verksamhet som är särskilt inriktad på barn och ungdom under 20 år (undantag pensionärs- och handikappföreningar).
 • årligen sända in handlingar för verksamheten enligt nedan, senast den 1/4:
 1. Årsmötesprotokoll
 2. Årsredovisning med resultat-/balansräkning
 3. Revisionsberättelse
 4. Blanketten ”Organisationsrapport” med uppdaterade föreningsregisteruppgifter
 5. Av föreningen antagen DROGPOLICY 

OBS! Det är viktigt att samtliga dokument undertecknas där det krävs. Ansökningar som saknar underskrifter skickas tillbaka för komplettering.

Klicka nedan för ytterligare information om de olika bidragen, bestämmelserna kring dessa samt aktuella blanketter:

Blanketter

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund

Prioriteringsregler för investeringsbidrag

 

De bidragsformer som finns

 • Anläggningsbidrag sök senast 1/4
 • Grundbidrag (pensionärs- och handikappföreningar) sök senast 1/4
 • Lokalt aktivitetsstöd (ej pensionärsföreningar) sök senast 25/2 resp 25/8
 • Lokalbidrag sök senast 1/4
 • Investeringsbidrag (ej pensionärsföreningar) sök senast 1/6 för investeringar över 50 000 kr. Sök hela året för investeringar under 50 000 kr.
 • Startbidrag sök hela året
 • Särskilt bidrag sök hela året
 • Studieförbundsbidrag sök senast 1/4

Hur bildar man en förening?

Som grund bör finnas minst 10 medlemmar med gemensamt intresse för en viss verksamhet. Utlys ett informations- samt ett föreningsbildningsmöte. Utse en styrelse, där flertalet bör vara myndiga. Besluta om stadgar, föreningsnamn och vem som ska teckna föreningens firma. Upprätta medlemsförteckning och verksamhetsplan. Ansök om postgiro och om medlemskap i en riksorg.

Kultur- och Utbildningsförvaltningen hjälper Er gärna vidare med eventuella frågor gällande bildande av förening. Läs gärna avsnittet "Bilda förening".

Föreningsservice

Vi kan också hjälpa föreningar med luftning, dressning och andra underhållsarbeten av gräsplaner m m. För beställning och frågor kontakta vaktmästaren på Ystads Idrottsplats, tel 0411-57 73 40.

 

Publicerad 2013-02-13, Uppdaterad 2019-03-18

Kontakt

Alexander Strömberg
Fritidskonsulent, vikarierande

Ystads kommun
Kultur o Utbildning
Piparegränd 3

0411-57 73 49
alexander.stromberg@ystad.se

Välkommen att kontakta mig om du har frågor och funderingar kring föreningsliv i Ystad!