Information och tips om ansökan

Så här söker du jobb hos oss

Här beskriver vi enkelt och kortfattat hur en ansökningsprocess går till och hur vi hanterar den.

  • Du hittar ett intressant jobb hos oss och gör en ansökan
  • Din ansökan registreras och du får en bekräftelse att den har kommit fram.
  • Vi påbörjar urvalsarbetet och bedömer dina meriter och kvalifikationer.
  • De kandidater som verkar bäst lämpade för jobbet kallas till intervju.
  • Efter intervjun gör vi en andra bedömning och tar referenser.
  • Slutligen får den kandidat som anses bäst ett erbjudande om anställning.

Vi använder oss av rekryteringsverktyget Offentliga Jobb för att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Vi vill därför att du skickar in din ansökan digitalt.

Tips för din ansökan

När du har hittat en tjänst som du tycker verkar intressant fyller du i din ansökan i Offentliga Jobb och skickar in till oss. När du skriver din ansökan är det viktigt att du har funderat över

  • Vilka kompetenser och erfarenheter har du som kan vara värdefulla i det jobb som du söker?
  • Vad kan du bidra med i ditt nya jobb?
  • Varför ska vi anställa just dig?

Hittar du inget jobb som passar dig just nu? Gilla och följ oss gärna på ”Lediga jobb i Ystads kommun” på Facebook, då får du uppdateringar om våra lediga jobb löpande.

Så hanterar vi din ansökan

Under ansökningstiden gör vi bedömningar av de ansökningar som kommer in. Vi utgår från kvalifikationskraven och gör en värdering av dina meriter. De kandidater som vi tycker verkar bäst lämpade för jobbet kallas till en första intervju.

Målet med en intervju är att vi ska få en uppfattning om dig och kunna bedöma om du uppfyller de formella krav som ställts. Om du passar in i organisationen, om du har potential att utvecklas vidare och kan tänka dig ett långsiktigt engagemang.
Intervjun är också ett tillfälle för dig som sökande att börja lära känna organisationen. Vi uppskattar om du innan intervjun har läst på om vår värdegrund och är nyfiken och vågar ställa frågor till oss!

Efter intervjutillfället kan ytterligare ett urval behöva göras där en samlad bedömning görs utifrån kandidaternas meriter och prestation vid intervjun. Beroende av vilken typ av tjänst du har sökt så kan du även komma att få göra ett personlighetstest och få möjlighet till en andra intervju.

Referenser

Innan ett erbjudande om anställning görs till den bäst lämpade kandidaten ringer vi alltid på referenser. Det är därför viktigt att du vid din ansökan uppger minst två referenser, varav en ska vara din senaste chef.

När urvalsarbetet och referenstagningen är gjord resulterar det i ett erbjudande om anställning till den bäst lämpade kandidaten.

Skyddad identitet

Vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddad identitet.

Om du har skyddad identitet ber vi dig därför att istället maila din ansökan till HR-specialisterna hr@ystad.se. Du bör även vara aktsam om vilken information du lämnar i din ansökan. Ta endast med information som är relevant för den aktuella befattningen.

Publicerad 2022-05-25, Uppdaterad 2024-05-15