Lärande och kompetens

Livslångt lärande

Handlingskraft, nyskapande och stolthet är starka drivkrafter för att kunna möta framtidens utmaningar. Kompetenta medarbetare är avgörande för att våra verksamheter ska utvecklas. Vi uppmuntrar därför våra medarbetare till livslångt lärande, utveckling och nytänkande, både genom till exempel kurser och utbildningar, men även i det dagliga arbetet.

Du behöver ha rätt kunskap och verktyg för att kunna utföra dina arbetsuppgifter på bästa sätt. Kompetensutveckling sker i varje situation där du lär dig och utvecklas. Det kan handla om att utbilda dig, men också om att prova nya arbetsuppgifter eller lära dig något nytt av dina kollegor.  

I Ystads kommun finns ungefär 100 olika yrkeskategorier som tillsammans ansvarar för välfärden i Ystads kommun, om det så gäller vård och omsorg, avfallshantering, skola, förskola, teknisk verksamhet eller inom administrativa funktioner. Möjligheterna att utvecklas inom kommunen är stora för den som vill.

Fritidsstudier

Vill du vidarutbilda dig, utanför din tjänst, erbjuder Ystads kommun dig möjlighet till viss ekonomisk kompensation för litteratur och resor genom det som vi kallar fritidsstudier. Dessutom får du möjlighet till betald ledighet för maximalt två dagar vid varje tentamenstillfälle. 

Uppdragsbeskrivning och individuell utvecklingsplan

Alla medarbetare i Ystads kommun ska minst en gång om året ha ett utvecklingssamtal med sin chef om sin individuella utveckling. Det är du och din chef som tillsammans diskuterar utvecklingen för just dig. 

Du får en egen individuell utvecklingsplan där du tillsammans med din chef tar fram en utvecklingsplan där ni sätter upp individuella mål för din utveckling och som är kopplat till verksamhetens mål.

Kompetensomställning

I Ystads kommun arbetar vi aktivt med att ställa om våra verksamheter till framtida krav. Då ser vi till att stärka anställdas eller grupper av anställdas kompetens för att i god tid möta förändrade behov inom verksamheten. Detta gör vi genom att ha avsatta medel inom ramen för KOM-KR, Omställningsfonden. 

Publicerad 2022-06-30, Uppdaterad 2023-11-09