Fördjupad översiktsplan för Köpingebro–Nybrostrand

Stadsbyggnadsavdelningen på Ystads kommun håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för orterna Köpingebro–Nybrostrand med omnejd. I planen lägger kommunen fram övergripande och långsiktiga strategier för hur mark och vatten ska användas inom området. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att ge vägledning och fördjupning i frågor om hur de två orterna kan fortsätta användas, utvecklas och bevaras, både tillsammans och var för sig.

Pågående dialog om planen

Under projektets gång finns flera tillfällen att påverka hur Köpingebro – Nybrostrand ska utvecklas.

Under vintern har dialogtillfällen genomförts i form av workshops och pop-up event för allmänheten. Elever på Köpingebros skola har bidragit genom att dela med sig av hur de tycker att området bör utvecklas. Tack till alla er som bidragit, vi arbetar nu med att sammanställa resultatet!

Det finns fortfarande möjlighet att göra sin röst hörd genom att tycka till i vår digitala karta som kan hittas i högerspalten.

Med hjälp av alla tankar från invånare och andra aktörer kommer kommunen ta fram ett planförslag. I planförslaget måste kommunen även väga in utvecklingsbehov, ekologiska, sociala och ekonomiska värden samt ta hänsyn till gällande lagstiftning. Planförslaget kommer skickas ut på samråd där det kommer finnas tillfälle att lämna synpunkter på det utarbetade förslaget. Därefter ska planförslaget revideras utifrån inkomna synpunkter för att sedan ställas ut på granskning där det åter ges möjlighet till att komma med synpunkter.

FÖP Köpingebro Nybrostrand: Geografisk avgränsning

Kartan visar planens geografiska avgränsning.

 

 

Publicerad 2022-08-24, Uppdaterad 2023-03-17

Lämna synpunkter på den digitala kartan

Har du inte möjlighet att komma på något av de fysiska tillfällena som vi arrangerar går det även bra att dela med dig av dina synpunkter på vår digitala karta. Välj knapp beroende på om du använder en dator eller mobil. 

.

insta_enkät_2.0_1080pxKLAR