FÖP Svarte

Fördjupad översiktsplan för Svarte

Svarte

Fördjupad översiktsplan för Svarte har till syfte att pröva förutsättningarna för utbyggnad av Svarte samhälle, samt att ange mål och riktlinjer för Svartes utveckling. Planperioden, det vill säga den tid för vilket fördjupningen beräknas gälla, är satt till perioden 2008 – 2030.

Den fördjupade översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i Ystad den 15 januari 2009, § 10.

 

 

Publicerad 2020-10-22, Uppdaterad 2023-01-09

Kontakt

Planenheten är en del av
stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se