IUC.jpg

CoSkill kompetensutveckling

Här får företagsledning och medarbetare kostnadsfria utbildningar för en digital omställning.

Kompetensutvecling - CoSkill

Genom projektet CoSkill får ditt företag tillgång till ett brett utbud av utbildningar kopplade till en digital omställning – inom olika områden och på olika nivåer. 

Projektet är öppet för små och medelstora företag som har blivit påverkade av corona-pandemin, och som har sin verksamhet i Skåne och Blekinge.

Vid projektstart ska ditt företag intyga att ni kommer att avsätta tid till utbildningsinsatser, och att ni deltar i projektet med engagemang.

Företagsledning och medarbetare kommer att få kompetenshöjning inom fyra områden:

  • Industri 4.0
  • Innovationsledning
  • Digital spets
  • Digital närvaro

Projektet är igång 2020-06-01 till 2022-12-31, med löpande intag av företag.

Läs mer om projektet här.

Publicerad 2022-10-02, Uppdaterad 2023-10-30