Rehabilitering - hjälpmedel

Rehabenheten i Ystads kommun består av arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Här finns också förrådstekniker, handläggare för bostadsanpassningsärenden samt enhetschef.


Rehabenheten arbetar enligt Hälso- och Sjukvårdslagen genom att stödja människor till en så självständig vardag som möjlig utifrån den enskildes mål. Vi arbetar i team med andra personalgrupper inom Social omsorg och samarbetar med Region Skåne.

Klicka här för information om avgifter inom hälsa, vård och omsorg 2024

Prislista 2024 - avgifter inom Hälsa, Vård och Omsorg

Tekniska hjälpmedel

Om du har behov av hjälpmedel kan du kontakta Rehabenheten.

Bedömning, utprovning och ordination utförs av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut i samråd med dig. Hjälpmedel är ett lån av kommunen. 

Kommunfullmäktige har beslutat att från och med den 1 april 2020 införa en abonnemangsavgift vid lån av hjälpmedel från kommunen, se prislista ovan.

Avgiften ingår i maxtaxan och gäller oavsett om du har ett eller flera hjälpmedel, och oavsett storlek och funktion.

I abonnemangsavgiften ingår:

  • Utprovning
  • Instruktioner
  • Träning i att hantera hjälpmedlet
  • Anpassning
  • Reperation av hjälpmedlet
  • Uppföljning av hjälpmedlet 

Avgiften gäller inte dig inom LSS eller särskilt boende.

Exempel på hjälpmedel som finns i kommunens sortiment är: rullstolar, rollatorer, vårdsängar, hygienhjälpmedel samt hjälpmedel för minne och planering.

För dig som är folkbokförd i Ystad kommun har vi 2 transportrullstolar för uthyrning. Dessa kan hyras för kortare bruk. Kontakta Rehabenheten för bokning av dessa stolar. 

Återlämning av hjälpmedel

När du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska detta återlämnas, väl rengjort, på hjälpmedelsförrådet på Spaljegatan 10.

Förrådet är öppet för återlämning av hjälpmedel, måndag-torsdag 8-16 och fredag 8-14.

Vid behov av hjälp med hämtning av hjälpmedel utgår en kostnad, se prislista ovan. Det är ingen kostnad för hämtning av så stora hjälpmedel att de inte går in i en normal bil. Exempel på sådana hjälpmedel: vårdsäng, komfortrullstol, golvlyft eller stålyft, hygienstol på hjul och gåbord. Hämtning av dessa hjälpmedel görs efter kontakt med Rehabenheten.
I samband med att dessa större hjälpmedel hämtas, tas övriga hjälpmedel med utan kostnad.

Länk till karta för att hitta till Hjälpmedelsförrådet

OBS! Fyll i Spaljegatan 10 Ystad i sökrutan för att få exakt lokalisation av förrådet. 

Bostadsanpassning

Du har rätt att ansöka om bostadsanpassning om du upplever svårigheter att klara dig i hemmet på grund av bostadens utformning. Du kan till exempel ha svårt att ta dig över trösklar, komma i och ur badkar, gå upp och nerför trappsteg.

Du kan kontakta arbetsterapeuten i ditt område för att ansöka om bostadsanpassningsbidrag eller om du har frågor om bostadsanpassning, se telefonlistan i kontaktrutan till höger.

Se även kommunens hemsida för bostadsanpassning.

Träning och Hemrehabilitering

Hemrehabilitering finns för dig som:

  • Inte kan ta dig till primärvården med assistans eller ledsagare.
  • Nyligen kommit hem från sjukhusvistelse och där det gjorts en Samordnad Individuell plan (SIP).
  • Har träningsbehov i din hemmiljö.

Du kan få hjälp med träning och hemrehabilitering för att bibehålla ett så självständigt liv som möjligt, efter sjukdom och skada eller i förebyggande syfte etc. Arbetsterapeut och fysioterapeut ansvarar för träningen i samråd med dig. Rehabenheten samarbetar, vid behov, med övrig personal kring dig.

 

Publicerad 2020-06-26, Uppdaterad 2024-05-13

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social- och Omsorgsförvaltningen?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.

Kontakt Rehabenheten

0411-57 89 39

Vi har telefontid mellan 09,00-11,00 varje helgfri vardag. 

eller maila oss rehabenheten@ystad.se 

Fax till Rehabenheten: 0411-127 70 

 

Hjälpmedelsförrådet 

0411-57 89 39

Spaljegatan 10, Ystad

Hjälpmedelsförrådet är öppet för återlämning helgfri:

Måndag-torsdag: 8:00-16:00

Fredag: 8:00-14:00

Förrådet kan under dessa tider vara  obemannat, men det går bra att lämna hjälpmedel ändå, följ anvisningar på plats.

 

Enhetschef :

Rehabchef Daniel Bosak: 0411-57 79 16

fax: 0411- 127 70