Kommunal hälso- och sjukvård

Du som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentral eller annan vårdinrättning har rätt att få hjälp av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast i hemmet, så kallad hemsjukvård. Denna hjälp kan vara tillfällig eller permanent.

Sjuksköterska/Distriktssköterska

För dig som är berättigad till hemsjukvård finns det sjuksköterskor i tjänst dygnets alla timmar. Sjuksköterskan kan efter samråd med läkare utföra sårbehandling, smärtlindring, provtagning, medicindelning eller andra sjukvårdsinsatser. 
Länk till Sjuksköterska /Distriktssköterska

Rehabgruppen

Kontakta Rehabgruppen om du har behov av hjälpmedel, bostadsanpassning, träning och hemrehabilitering.
Länk till Rehabgruppen

Tillfällig vistelse i annan kommun

Om du planerar en bortavistelse i en annan kommun än din hemkommun, bör du kontakta Sjuksköterskegruppen och / eller Rehabgruppen för att få information om vilka regler som då gäller.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

I Ystads kommun har vi en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Hon har ansvar för att patientsäkerheten i kommunen är hög och att en god kvalitet tillgodoses i vården. Hon ansvarar också för att anmälan görs till Socialstyrelsen om en patient drabbas av, eller utsätts för risk, att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Har du frågor, synpunkter eller klagomål på kommunens hälso- och sjukvård tala i första hand med personalen på enheten eller verksamhetschefen. Känns det svårt att framföra synpunkterna kan du även vända dig till Patientnämnden i Skåne, telefon 0770-11 00 10.

Publicerad 2022-05-07, Uppdaterad 2024-03-04

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social- och Omsorgsförvaltningen?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.