Biståndshandläggare

Du kontaktar en biståndshandläggare när du har ett ökat hjälpbehov.  Biståndshandläggaren bedömer dina behov och beslutar vilken hjälp du kan få genom ett biståndsbeslut. Beslutet grundar sig på att du ska uppnå en skälig levnadsnivå enligt Socialtjänstlagen

Du kan ansöka om följande:

Trygghetslarm
Du ansöker om trygghetslarm om du har behov av att känna dig trygg i din bostad genom att kunna larma och få hjälp. Här kan du läsa er om trygghetslarm.

Hemtjänst
Hemtjänst innebär att du får hjälp i ditt hem av personal från Ystad kommun. Dina resurser och förmågor beaktas vid utredningen och ligger till grund för bedömningen av vilka insatser du får beslut på. Alla hemtjänstinsatser är individuella och måste sökas personligen. Läs mer här Hemtjänst

Matdistribution
Har du svårigheter att tillreda din lunch? Det finns möjlighet för dig att ansöka om matdistribution i vår e-tjänst. Då kommer ett mål mat hem till dig varje dag. När du ansökt kommer en biståndshandläggare att kontakta dig. 

Särskilt boende och parboende
Du som har omfattande behov av omvårdnad kan ansöka om plats i särskild boendeform. Du som lever i en relation och du eller din partner har omfattande omvårdnadsbehov kan ansöka om parboende. Läs mer här Särskilda boende

Växelboende
Växelboende finns till för att stötta dig som vårdar en närstående med stora omvårdnadsbehov. Växelboende innebär regelbundet återkommande vistelse på ett av våra äldreboende som stöd till dig och närstående. 

Korttidsboende
Ett korttidsboende är ett tillfälligt boende för dig med omfattande omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses i hemmet. 

Hur ansöker du om bistånd:

Du vänder dig till biståndshandläggaren med en muntlig eller skriftlig ansökan, där du talar om vilket stöd du är i behov av, stödet kallas bistånd. Du kan också skicka e-post till bistandshandlaggare@ystad.se. Mer kontaktinformation finns i fältet till höger på sidan.  

Trygghetslarm har du möjlighet att söka i e-tjänst.

När ansökan kommit in gör biståndshandläggaren en utredning som grundar sig på din livssituation. För att kunna ta beslut om vilken hjälp du kan få ställer biståndshandläggaren frågor om dina behov, hälsotillstånd, egna resurser och önskemål.

Ibland behöver biståndshandläggaren få information från läkare, sjuksköterska eller annan person. Detta kan endast ske efter att du lämnat ditt samtycke. 

Beslut

När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut om vilka insatser som beviljats eller avslagits. 

Om du tycker att något som står skrivet i utredningen är fel finns möjlighet att få din synpunkt införd i utredningen. 

Om du får avslag på din ansökan finns det möjlighet att överklaga. I samband med avslaget får du information om hur du kan överklaga. Från den dag du meddelats avslag på din ansökan har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till kommunens socialnämnd. 

 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa mer här

Publicerad 2023-01-20, Uppdaterad 2024-05-02

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social- och Omsorgsförvaltningen?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.

Skriftlig ansökan om bistånd

Ansökan i e-tjänst

Kontakt

Biståndshandläggare

Telefon: 0411-57 79 20
Telefontid: vardagar 08.30 - 09.30

E-post: bistandshandlaggare@ystad.se