Dagverksamhet

Ystads kommun erbjuder dagverksamhet specifikt anpassad för personer med en demensdiagnos.

Dagverksamheten syftar till att ge personer med demenssjukdom en meningsfull dag i samvaro med andra men fungerar även som avlastning för anhöriga som vårdar en närstående med demenssjukdom.

För att få komma till dagverksamheten krävs ett biståndsbeslut.

Publicerad 2022-02-14, Uppdaterad 2024-04-12

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social- och Omsorgsförvaltningen?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.